20230316 0750

Hemförsäkring

Du som bor i Rikshems lägenheter ska ha en hemförsäkring. Om du skulle råka ut för något oväntat som inbrott, brand eller skadegörelse är hemförsäkringen ett bra skyddsnät. Med en hemförsäkring får du och din familj ekonomisk hjälp för kostnader som kan uppstå i olika situationer. 

En hemförsäkring skyddar dig, din familj och ditt hem. Det är ett bra skydd för alla saker du äger. Den täcker skador på dina egna ägodelar om du skulle råka ut för exempelvis översvämning. Hemförsäkringen ger också skydd om du skulle orsaka och bli vållande till en större skada, som brand eller vattenläcka.

Alla ska ha en hemförsäkring

En hemförsäkring är något alla som bor i Rikshems lägenheter ska ha. Saknar du en hemförsäkring måste du teckna en sådan. Hemförsäkringen gäller dig och även andra personer som är skrivna på samma adress, alltså hela din familj. Du behöver en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad. Kanske tänker du att de saker du äger inte har så högt värde, men du behöver en hemförsäkring ändå. När du väl behöver en hemförsäkring upptäcker du hur värdefull den är.

Ingen hemförsäkring? Eller vill du byta försäkringsbolag?

Rikshem erbjuder sig som hyresgäst rabatt på hemförsäkringen från Trygg-Hansa. Ring Trygg-Hansa i dag på 0771-11 16 69.

Hemförsäkring hos Trygg-Hansa