Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Uthyrningspolicy

För att hyra en lägenhet hos oss på Rikshem har vi vissa krav som du måste uppfylla. De generella kraven gäller alla typer av boende hos oss och de övriga kraven för de olika typerna av boende som vi erbjuder.

Anmälan till vår bostadskö görs på Mina sidor, kom ihåg att din anmälan till bostadskön är personlig och inte kan överlåtas till någon annan.

Generella krav

För att få hyra lägenhet hos oss så ställer vi vissa krav, du ska:

 • ha fyllt 18 år och vara skötsam
 • ha skött dina åtaganden i ditt nuvarande boende.
 • vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller Konsumentverkets norm för skälig levnadsstandard för familjens storlek.
 • ha en inkomst baserad på arbete, pension, A-kassa eller studiemedel.
 • inkomsten ska vara varaktig, dvs säkerställd minst 9 månader framåt fr.om. inflyttningsdatum.
 • inte ha några betalningsanmärkningar.
 • ha för avsikt att bo i lägenheten.

I de fall den sökande lämnat falska uppgifter vid bostadssökande såsom arbetsgivarintyg, löneutbetalningar och andra typer av förfalskade intyg förlorar den sökande sina köpoäng och spärras i 2 år i Rikshems bostadskö. Detta kan även leda till polisanmälan. 

Övriga krav

Vi erbjuder olika typer av lägenheter såsom studentboende, ungdomslägenheter, trygghetsbostad och seniorlägenhet. För dessa lägenheter vill vi, förutom kraven ovan, att du uppfyller detta:

 • För att hyra trygghetsbostad ska du ha fyllt 70 år.
 • För att hyra ungdomslägenhet ska du vara 18-25 år vid söktillfället.
 • För att hyra studentlägenhet ska du vara heltidsstuderande på universitet, högskola eller motsvarande.
 • För att hyra seniorlägenhet ska du ha fyllt 55 år.

Trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter så har vi riktlinjer mot trångboddhet. Av hyreskontraktet framgår det vad som gäller för respektive lägenheten men den generella rekommendationen från Boverket angående hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är:

 • 1 rum och kök max 3 personer
 • 2 rum och kök max 4 personer
 • 3 rum och kök max 6 personer
 • 4 rum och kök max 8 personer
 • 5 rum och kök max 10 personer

Mina sidor

På Mina sidor kan du som är hyresgäst eller bostadssökande hos oss enkelt utföra dina ärenden och anmäla intresse för lediga lägenheter, förråd och parkeringsplatser.

Mina sidor

Lediga lägenheter just nu

De lägenheter som är lediga för uthyrning publiceras här på vår webbplats. Lägenheterna fördelas efter kötid bland dem som anmält intresse för den aktuella bostaden och som uppfyller de kriterierna som anges i vår uthyrningspolicy.

Lediga lägenheter just nu