Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem presenterar delårsrapport för första kvartalet 2015

maj 04, 2015 16:00 - Pressmeddelande

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2015. Hyresintäkterna har ökat till 480 mkr (402), varav 2,9 procent för jämförbara fastigheter och resultat efter skatt uppgick till 109 mkr (108).

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2015. Hyresintäkterna har ökat till 480 mkr (402), varav 2,9 procent för jämförbara fastigheter och resultat efter skatt uppgick till 109 mkr (108).

Koncernens hyresintäkter för perioden ökade med 78 mkr till 480 mkr (402). Av ökningen beror 67 mkr på ett ökat fastighetsinnehav. För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 11 mkr eller 2,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Det totala driftnettot ökade med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 250 mkr (205).

Förvaltningsresultatet uppgick till 110 mkr (55). Förvaltningsresultatet har under året ökat genom ett förbättrat driftnetto och finansnetto.

Sammantaget uppgick värdeförändringen på fastigheter till 140 mkr (126), vilket på årsbasis motsvarar 2,3 procent (2,6).

– Vi fortsätter vår expansiva tillväxt enligt plan och gläder oss samtidigt också att vi lyckas i vår målsättning att förbättra driftnettot på våra fastigheter, säger Jan-Erik Höjvall, VD.