Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem höjer rambelopp för MTN-program

dec 18, 2015 18:30 - Pressmeddelande

Rikshem har publicerat ett uppdaterat MTN-prospekt som återfinns på www.rikshem.se. Rikshem har i prospektet ökat rambeloppet för sitt MTN-program från 10 till 15 mdkr. Dessutom inkluderas NOK som valuta.

Rikshem har publicerat ett uppdaterat MTN-prospekt som återfinns på www.rikshem.se.

Rikshem har i prospektet ökat rambeloppet för sitt MTN-program från 10 till 15 mdkr. Dessutom inkluderas NOK som valuta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se