Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Granskningstiden förlängs med fyra dagar

feb 01, 2016 16:45 - Pressmeddelande

​KPMG-revisorn Martin Krüger överlämnade på måndagseftermiddagen granskningsrapporten avseende resor, representation och risk för potentiella intressekonflikter i Rikshem. Styrelsen beslutade därefter att ge granskaren i uppdrag att fördjupa vissa avsnitt i granskningen. Det innebär att granskningstiden förlängs med fyra dagar.

KPMG-revisorn Martin Krüger överlämnade på måndagseftermiddagen granskningsrapporten avseende resor, representation och risk för potentiella intressekonflikter i Rikshem. Styrelsen beslutade därefter att ge granskaren i uppdrag att fördjupa vissa avsnitt i granskningen. Det innebär att granskningstiden förlängs med fyra dagar.

-Vi har fått en god bild, men känner samtidigt att det finns en del saker där granskaren behöver fördjupa analysen. Vi har därför givit Martin Krüger mer tid för att räta ut de sista frågetecknen, säger Mats Mared, styrelseordförande i Rikshem.

Det var den 17 december 2015 som Rikshems styrelse gav Martin Krüger, auktoriserad revisor på KPMG, i uppdrag att granska verksamheten med inriktning på resor och representation för vd och vice vd samt att komma till botten med om det funnits intressekonflikter i bolaget.

Bedömningen på måndagen är att en slutrapport ska kunna presenteras för styrelsen fredagen den 5 februari 2016. Därefter kommer resultatet av granskningen att kommuniceras externt.

-Vi vill ha fullständig klarhet för att kunna dra relevanta slutsatser, säger Mats Mared. Jag vill därför understryka att det är först då slutversionen av granskningsrapporten föreligger som vi kommer att kommentera innehållet.