Rikshem höjer rambelopp på certifikatprogram

feb 19, 2016 17:46 - Pressmeddelande

Rikshem höjer rambeloppet på sitt certifikatprogram från 8,5 mdkr till 10 mdkr.

Rikshem höjer rambeloppet på sitt certifikatprogram från 8,5 mdkr till 10 mdkr.

Sedan den 16 februari 2016 har Rikshem en kortfristig kreditrating från Standard & Poor´s på A-2 (vilka är lika med K-1 på den nordiska ratingskalan). Tidigare hade Rikshem det kortfristiga betyget A-1 (också lika med K-1).