Förändringar i Rikshems styrelse

mar 11, 2016 16:00 - Pressmeddelande

​På årsstämma i Rikshem AB (publ) har tre nya ledamöter utsetts. Svante Johansson har valts till ny styrelseordförande och Tomas Flodén samt Mats Efraimsson har utsetts till nya ledamöter i styrelsen.

På årsstämma i Rikshem AB (publ) har tre nya ledamöter utsetts. Svante Johansson har valts till ny styrelseordförande och Tomas Flodén samt Mats Efraimsson har utsetts till nya ledamöter i styrelsen.

Svante Johansson (1958)

Svante Johansson är docent och har tidigare bland annat varit såväl delägare som Senior Counsel på advokatbyrån Linklaters. Han är nu verksam som adjungerad professor i associationsrätt vid Stockholms universitet.

Tomas Flodén (1973)

Tomas Flodén är nationalekonom och verksam som stabschef på AMF. Han är bland annat styrelseledamot i Ormonde Energy Limitedoch har tidigare arbetat på Finansinspektionen och Riksbanken.

Mats Efraimsson (1967)

Mats Efraimsson är bolagsjurist verksam i AMF Fastigheter och har arbetat på AMF sedan 2000. Han är bland annat styrelseledamot för det norska fastighets­bolaget Oslo Areal och det finska fastighetsbolaget Antilooppi Oy.

Följande ledamöter omvaldes:

Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist, Fjärde AP-fonden

Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare Fastigheter, Fjärde AP-fonden

Ebba Hammarström, Administrativ chef, AMF

Avgående ledamöter:

Mats Mared, styrelseordförande

Magnus Eriksson, vice vd och affärschef, Fjärde AP-fonden

Peder Hasslev, vice vd och chef kapitalförvaltning, AMF

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 klockan 16:00.