Rikshems ägare av samma uppfattning om byte av vd

mars 02, 2016 09:00 - Pressmeddelande

Rikshems styrelseordförande Mats Mared har informerats om att styrelsen i Fjärde AP-fonden delar åsikten som framförts av bolagets andra ägare AMF, att vd Jan-Erik Höjvall inte är rätt person att leda Rikshem in i framtiden.

Rikshems styrelseordförande Mats Mared har informerats om att styrelsen i Fjärde AP-fonden delar åsikten som framförts av bolagets andra ägare AMF, att vd Jan-Erik Höjvall inte är rätt person att leda Rikshem in i framtiden.


Eftersom Rikshems styrelse tidigare uttryckt sitt förtroende för vd kommer styrelseordföranden därför att omgående kalla till styrelsemöte i denna fråga.