Rikshems årsredovisning för 2015 publicerad

mar 16, 2016 17:30 - Pressmeddelande

Rikshem har presenterat årsredovisning för 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig på Rikshems hemsida,www.rikshem.se. En sammanfattning av årets aktiviteter och resultat finns presenterat i pressmeddelandet för bokslutskommunikén som skickades ut 2016-02-17.

Rikshem har presenterat årsredovisning för 2015.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Rikshems hemsida,www.rikshem.se.

En sammanfattning av årets aktiviteter och resultat finns presenterat i pressmeddelandet för bokslutskommunikén som skickades ut 2016-02-17.

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2016 klockan 17:30.