Rikshem och Kalmar kommun bygger Vänskapens hus

apr 14, 2016 15:54 - Pressmeddelande

Rikshem och Kalmar kommun tog idag det första spadtaget för byggnationen av Vänskapens hus i Kalmar. Projektet innefattar ett nytt ändamålsenligt modernt vård- och omsorgsboende för både boende och personal.

Rikshem och Kalmar kommun tog idag det första spadtaget för byggnationen av Vänskapens hus i Kalmar. Projektet innefattar ett nytt ändamålsenligt modernt vård- och omsorgsboende för både boende och personal.

Vänskapens hus kommer att bestå av 85 nya lägenheter, en tilltalande entré till boendet med ett gemensamt torg samt en ute- och kringmiljö som är anpassad och attraktiv för alla boende.

- Vi ser Rikshem som en otroligt viktig partner när det gäller att nå vårt huvudmål, att bli topp 30 i Sverige när det gäller äldreomsorg. Projektet är en del av den pågående boendeplan som ska göra så att alla äldre som vill och behöver, kan få en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende i Kalmar. Som en del av det ersätter vi ett av våra absolut äldsta boenden – Norrlidshemmet - med ett helt nytt Vänskapens hus, berättar Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden i Kalmar kommun.

- Rikshem är stolta över att få uppföra Vänskapens hus – en vacker byggnad med funktionella lokaler och ljusa boenderum med hög kvalitet. Att utveckla och bygga nya samhällsfastigheter är viktigt för Rikshem och vi är glada över det fina samarbetet med Kalmar kommun där vi först byggt om och ut vård- och omsorgsboendet Ingeltorpsvägen 1 och nu får bygga helt nytt, säger Sven-Göran Svensson, tf vd, Rikshem.

Rikshem bygger den nya byggnaden bredvid det befintliga Norrlidshemmet vilket gör att den befintliga verksamheten kan flytta direkt in i de nya lokalerna utan att behöva evakueras till tillfälliga lokaler. Vänskapens hus ska stå färdigt i januari 2018.