Rikshem förvärvar i Malmö och säljer i Nyköping

jun 30, 2016 08:30 - Pressmeddelande

Rikshem förvärvar en fastighet i Malmö och avyttrar sex fastigheter i Nyköping i en bytesaffär med Victoria Park. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet är 272 mkr och för de fastigheter som avyttras 424 mkr.

Rikshem förvärvar en fastighet i Malmö och avyttrar sex fastigheter i Nyköping i en bytesaffär med Victoria Park. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet är 272 mkr och för de fastigheter som avyttras 424 mkr.

Rikshems förvärvar en samhällsfastighet med bland annat LSS-boende, förskola, mödravårdscentral och träffpunkt för äldre samt 86 lägenheter. Fastigheten har en total uthyrningsbar area på cirka 12 160 kvm och ligger i Limhamn, Malmö.

Samtidigt säljer Rikshem fyra bostadsfastigheter innefattande totalt 611 lägenheter samt två parkeringsfastigheter i Brandkärr, Isaksdal och Stenkulla i Nyköping. Rikshem behåller delar av det bestånd som bolaget har i Nyköping och kommer att fortsätta att verka i kommunen som man ser som fortsatt intressant.

- Malmö och hela Öresundsregionen är en stark tillväxtmotor i Sverige och vi vill stärka vår närvaro där. Därför är detta en både viktig och glädjande affär för Rikshem när vi nu förvärvar en samhällsfastighet med inslag av bostäder i en tillväxtkommun vi tror mycket på, säger Karl Johansson, transaktionschef Rikshem.

Till- respektive frånträde är planerat till den 30 september 2016.

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 08:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Johansson, transaktionschef Rikshem, 010 70 99 362, karl.johansson@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem: 0706 87 18 57 jennie.wolmestad@rikshem.se