Störningar i vår telefoni

Vi har för närvarande tekniska problem med vår telefoni och det kan därför vara svårt att komma fram i vår växel. Vi arbetar på att lösa detta snarast.

Rikshem presenterar delårsrapport för januari-juni 2016

aug. 31, 2016 11:45 - Pressmeddelande

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-juni 2016. Hyresintäkterna har ökat till 1205 mkr (979), varav 4,4 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 929 mkr (529).

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-juni 2016. Hyresintäkterna har ökat till 1205 mkr (979), varav 4,4 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 929 mkr (529).

– Ett förbättrat förvaltningsresultat men också den positiva värdeförändringen på våra fastigheter gör att vi levererar ett mycket gott resultat för årets första sex månader. Perioden har präglats av den handlingskraft som är ett signum för Rikshem och innefattat såväl fastighetsaffärer och nya stora avtal som uppstart av nybyggnation och beslut om flera stora ROT-projekt, säger Sven-Göran Svensson, tf vd, Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1205 mkr (979)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,4 procent (2,3)
  • Driftnettot ökade till 687 mkr (563)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftnettot med 5,5 procent (5,3)
  • Förvaltningsresultat om 587 mkr (158)
  • Resultatet för perioden var 929 mkr (529)
  • Fastighetsbeståndets värde 35 373 mkr (32 009)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO, 010-70 99 246, hans.ragnarsson@rikshem.se

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016 klockan 11:45.

Dokument