Rikshem säljer LSS-fastigheter i Stockholms län

okt 17, 2016 16:00 - Regulatorisk information

Rikshem AB (publ) har tecknat avtal med Högkullen Omsorgsfastigheter AB om försäljning av 20 LSS-fastigheter i Stockholms län.

LSS-fastigheterna består av mindre förvaltningsenheter om cirka 490 kvm per fastighet. Sexton av fastigheterna hyrs av kommuner i Stockholms län, resterande av privata omsorgsföretag. Den genomsnittliga återstående kontraktstiden är 2,2 år. Fastighetsvärdet är 210 Mkr och frånträdet är planerat till 1 december 2016.

– Rikshem vill fortsätta växa med större samhällsfastigheter såsom vårdboenden och skolor samt inom bostäder, såväl genom transaktion som nyproduktion. Genom försäljningen till Högkullen säljer vi flera av våra mindre samhällsfastigheter till ett företag som är specialiserade på omsorgsfastigheter. Vilket gör det till en god affär för både oss och hyresgästerna, säger Karl Vahlund, transaktionschef Rikshem.

2014 förvärvade Rikshem de fastigheter som nu säljs, som en del i en större portfölj med LSS-fastigheter. Portföljen innehöll dels projektfastigheter och dels rena förvaltningsobjekt. Det är 20 av dessa mindre förvaltningsobjekt som nu säljs. Nordier Property Advisors har varit Rikshems rådgivare i affären.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Vahlund, transaktionschef Rikshem, 010 70 99 362, karl.vahlund@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem: 0706 87 18 57 jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 16:00 CET.