Rikshem höjer rambelopp för MTN-program

dec 22, 2016 17:35 - Regulatorisk information

Rikshem har publicerat ett uppdaterat MTN-prospekt som återfinns på www.rikshem.se. Rikshem har i prospektet ökat rambeloppet för sitt MTN-program från 15 till 20 mdkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2016 kl. 17:35 CET. 

Dokument

Release (pdf)