Störningar i vår telefoni

Vi har för närvarande tekniska problem med vår telefoni och det kan därför vara svårt att komma fram i vår växel. Vi arbetar på att lösa detta snarast.
vzubx9gp6ebpt8i11uxz.jpg

Rikshem rekryterar doktor i fastighetsvetenskap från KTH

dec. 13, 2016 07:30 - Pressmeddelande

​Rikshem rekryterar Carl Caesar, doktor vid institutionen för Fastigheter och byggande (KTH), till en tjänst som fastighetsutvecklare.

Rikshem rekryterar Carl Caesar, doktor vid institutionen för Fastigheter och byggande (KTH), till en tjänst som fastighetsutvecklare.

- Vi är väldigt nöjda med att Carl ansluter till vårt team och är övertygade om att han med sin gedigna bakgrund och sitt breda kontaktnät kommer att bidra till att utveckla Rikshems fastigheter, säger Mats Söderberg, Chef Fastighetsutveckling.

Carl Caesar är civilingenjör från KTH Samhällsbyggnad och har nyligen avlagt en doktorsexamen inom ämnet Fastighetsvetenskap. Han har vid sidan av sin forskning, som varit inriktat på olika kopplingar mellan kommunalt markägande och bostadsbyggande, flera års erfarenhet av undervisning rörande bland annat plan- och bygglagstiftning samt markexploatering generellt.

- För mig representerar Rikshem ett kontinuerligt växande fastighetsbolag som tydligt prioriterar långsiktighet och geografisk spridning i sitt ägande. Som fastighetsutvecklare har jag svårt att tänka mig en mer stimulerande arbetsmiljö. Kort sagt tycker jag det är otroligt kul och spännande att få bli en del av Rikshem, berättar Carl Caesar.

Carl ansluter till Rikshem den 16 januari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Söderberg, Chef fastighetsutveckling 
010 709 98 65, mats.soderberg@rikshem.se

Jennie Wolmestad, Kommunikationschef
070 687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se