Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem presenterar delårsrapport för januari-mars 2017

maj 17, 2017 15:30 - Regulatorisk information

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2017. Hyresintäkterna har ökat till 665 mkr (588), varav 5,2 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 385 mkr (224).

Rikshem presenterar delårsrapport1 2017-05-17– Vi har inlett året på ett bra och stabilt sätt. Tillträdet av ett större förvärv i Umeå om 800 bostäder, förbättrad utsikt för vårt kreditbetyg och spadtaget för Flyttfågeln i Umeå, norra Sveriges högsta trähus, sticker ut lite extra, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 665 mkr (588)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 5,2 procent (3,0)
  • Driftnettot ökade till 352 mkr (319)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftnettot med 3,2 procent (7,4)
  • Förvaltningsresultat om 257 mkr (231)
  • Resultatet för perioden var 385 mkr (224)
  • Fastighetsbeståndets värde 39 729 mkr (37 878)

Läs hela delårsrapporten i bifogad pdf eller på rikshem.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Bruzelius, finanschef, 010-70 99 386, jacob.bruzelius@rikshem.se   

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017 klockan 15:30.