Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Petter Jurdell blir Rikshems affärs- och hållbarhetsutvecklingschef

aug 22, 2017 07:30 - Regulatorisk information

Petter Jurdell, idag enhetschef fastighet och boende på SABO, blir affärs- och hållbarhetsutvecklingschef på Rikshem och medlem i ledningsgruppen. Tjänsten är nyinrättad och ett led i Rikshems arbete att knyta samman affärs- och hållbarhetsarbetet på ett tydligare sätt. Petter Jurdell tillträder tjänsten den 6 november 2017.

Petter Jurdell har omfattande erfarenhet av bostads-, fastighets- och byggbranschen. Han kommer senast från SABO där han arbetar som enhetschef för fastighet och boende med ansvar för frågor inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, boendesociala frågor och hållbara städer. Tidigare har Petter Jurdell varit projektledare, projektchef och affärschef på NCC. Han har en fil kand från KTH i Stockholm. Som chef för affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem får Petter Jurdell ansvar för avdelningarna transaktion, projekt- och fastighetsutveckling samt hållbarhet och inköp.

– Rikshem är ett spännande företag med höga ambitioner som stämmer väl överens med mina egna. Jag ser stora möjligheter i att kombinera affärsmässighet och tillväxt med en målsättning att även vara en positiv och efterlängtad kraft i vårt samhälle där Rikshem fortsätter utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. Idag behöver vi mer än någonsin förstå möjligheterna med att arbeta för ett hållbarare samhälle. Det finns stor oexploaterad affärsmässig potential i dessa aktuella frågor som är mycket spännande, säger Petter Jurdell, tillträdande chef för affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

– Jag ser fram emot att välkomna Petter Jurdell till Rikshem. Petters erfarenhet kombinerat med hans driv, engagemang och nytänkande kommer att bidra till att Rikshem tar viktiga steg i arbetet med att bedriva ett innovativt affärsutvecklingsarbete som går hand i hand med hållbarhetsarbetet. Genom att kombinera affärsmässighet med samhällsengagemang vill vi bidra till att skapa goda livsmiljöer för de som bor och verkar i våra områden, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

Rikshems ledningsgrupp består från och med den 6 november 2017 av:

  •  Sophia Mattsson-Linnala, vd
  •  Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef
  •  Hans Ragnarsson, CFO
  •  Carl Conradi, chefsjurist
  •  Catharina Kandel, HR-chef
  •  Jennie Wolmestad, kommunikationschef
  •  Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen
  •  Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige
  •  Christofer Bernebring, regionchef södra Sverige

Dokument

Release (pdf)