Rikshem presenterar delårsrapport för januari-september 2017

nov 08, 2017 07:30 - Regulatorisk information

Idag publicerar Rikshem delårsrapport för perioden januari-september 2017. Hyresintäkterna har ökat till 1 996 mkr (1 838), varav 4,7 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 2 244 mkr (1 393) vilket är Rikshems hittills starkaste resultat för perioden januari-september.

– Rikshems fastighetsvärde har nu passerat 40 miljarder kronor. Vi har en stabil intäktsökning, historiskt låga vakanser och en stark totalavkastning. Samtidigt ser vi en ökad risk på marknaden gällande bland annat räntornas utveckling och tendenser till mättnad i nyproduktion på vissa geografiska marknader. Vår exponering mot bostadsrätter är dock liten och vi har därmed låg risk mot det segmentet utan ser istället att en inbromsning på fastighetsmarknaden kan ge Rikshem nya möjligheter till förvärv och vi är väl positionerade för att nyttja dessa möjligheter, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 996 mkr (1 838)
  • För jämförbara fastigheter ökade intäkterna med 4,7 procent (4,1)
  • Driftsöverskottet ökade till 1 210 mkr (1 103)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftsöverskottet med 6,7 procent (5,5)
  • Förvaltningsresultat om 981 mkr (923)
  • Periodens resultat var 2 244 mkr (1 393)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 523 mkr (1 078)
  • Fastighetsbeståndets värde 40 340 mkr (37 878)

Läs hela rapporten i bifogad pdf eller på rikshem.se