Rikshem har uppdaterat ramverket för gröna obligationer samt emitterat nya gröna obligationer för 800 mkr

jan 27, 2020 17:46 - Pressmeddelande

Rikshem emitterade gröna obligationer för första gången 2014 och var då ett av de första bostadsbolagen i världen med gröna obligationer. Det uppdaterade ramverket har ett bredare innehåll och har anpassats till rådande standarder på marknaden.

Rikshem har idag emitterat 800 mkr i gröna obligationer med en löptid på 5 år. Obligationen har emitterats under Rikshems EMTN-program och kommer att vara noterad på Euronext Dublin. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med det nya gröna ramverket, som definierar vad som får finansieras med Rikshems gröna obligationer, till exempel nybyggnation av bostäder i certifierat trä, miljöcertifierade byggnader samt energieffektiviseringsåtgärder.

Ramverket är baserat på Green Bond Principles (2018), och har liksom Rikshems tidigare gröna ramverk granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero (Center for International Climate Reserach). Ramverket har fått klassificeringen Medium Green. Ramverket samt Ciceros rapport finns tillgängliga på www.rikshem.se/om-oss/finansiell-information/gron-finansiering/.
Rapportering av allokering av obligationer till projekt samt efterlevnad av villkoren i ramverket kommer årligen att publiceras på www.rikshem.se.

Investerare som deltog i emissionen var bland annat SEB Investment Management, SEB Företagsobligationsfond Hållbar, Nordea Investment Management AB, Kammarkollegiet, Kalmar Läns Pension AB, Cliens Kapitalförvaltning, Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Handelsbanken Fonder, Captor Fund Management och LocalTapiola ESG Positive Impact Bond Fund.

Handelsbanken har agerat rådgivare i arbetet med ramverket och har också genomfört emissionen.

Dokument

Release (pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Fernström, Finanschef, Rikshem: 010-70 99 316, christina.fernström@rikshem.se  
Jennie Wolmestad, Kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se