Rikshems delårsrapport januari-mars 2020: Starkt första kvartal

maj 05, 2020 07:30 - Pressmeddelande

Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 761 mkr (718). Driftsöverskottet ökade med 21,8 procent till 413 mkr (339). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,5 (2,8) procent.

– Rikshem gör ett starkt första kvartal. Genom bland annat fokuserat arbete på outhyrda objekt och vakanser, omvandling av lokalarea till boarea och översyn av prissättning har intäkterna ökat. Även projekt och förvärv från förra året som nu är uthyrda bidrar till högre intäkter. Driftnettot påverkas även av lägre kostnader beroende på bland annat en mild vinter i stora delar av landet. I dagsläget är Rikshems verksamhet relativt opåverkad av Corona-pandemin. Samtidigt ser vi viss risk i hur kapitalmarknaden utvecklas, att projektsidan kan påverkas med tidsmässiga förskjutningar, samt att våra kunder påverkas av pandemins effekter. Idag är det dock svårt att överblicka hur verksamheten kommer att påverkas på lång sikt, säger Per Uhlén, på Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 761 mkr (718)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 4,5 procent (2,8)
  • Driftsöverskottet uppgick till 413 mkr (339)
  • Förvaltningsresultat om 282 mkr (212)
  • Periodens resultat uppgick till 316 mkr (292)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 49 718 mkr (49 307)
  • Värdeförändring fastigheter om 129 mkr (173)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint venture, uppgick till 7,0 procent (7,2)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se