Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems delårsrapport januari-juni 2020: Fortsatt god intäktsökning

aug 25, 2020 07:30 - Regulatorisk information

Hyresintäkterna ökade med 5,5 procent till 1 521 mkr (1 442). Driftsöverskottet ökade med 16,8 procent till 861 mkr (740). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,7 procent (3,3).

– Intäktsökningen är fortsatt god och kostnaderna minskar. Förändringen beror bland annat på effekter av årliga hyreshöjningar samt nyproduktion och förvärv från föregående år och att den milda vintern gett lägre driftskostnader. Vårt intäktsfokus och det skadeförebyggande arbetet löper på. Samtidigt har dessa månader självklart präglats av Coronapandemin. Efter en initial inbromsning så har både bostads- och samhällsfastighetssegmentet gått fortsatt starkt under första halvåret 2020. På de flesta av våra orter har vi gjort några lokalhyresnedsättningar men kostnaden för detta är modest. Vi har inga ökade hyresförluster och ser ingen ökad trend med hyresgäster som söker anstånd med hyran, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 521 mkr (1 442)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,7 procent (3,3)
  • Driftsöverskottet uppgick till 861 mkr (740)
  • Förvaltningsresultat om 583 mkr (562)
  • Periodens resultat uppgick till 1 179 mkr (1 126)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 50 989 mkr (49 307)
  • Värdeförändring fastigheter om 859 mkr (1 030)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint venture, uppgick till 6,5 procent (7,2)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2020 klockan 07:30 CET.