Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshems delårsrapport januari-september 2020: Stark ökning av driftsöverskottet

nov 04, 2020 07:30 - Pressmeddelande

Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 2 276 mkr (2 187). Driftsöverskottet ökade med 10,2 procent till 1 346 mkr (1 221). Fastighetsvärdet är fortsatt över 50 miljarder kronor trots frånträde av fastighetsportfölj.

– Rikshem levererar ett gott resultat för perioden. Driftsöverskottet ökar dels genom högre intäkter, dels genom lägre kostnader för akut underhåll. Försäljningar har stärkt vår kassa och vi är väl rustade för arbetet med att vidareutveckla vår portfölj genom olika typer av investeringar. Verksamheten är ekonomiskt sett fortsatt relativt opåverkad av coronapandemin som vi dock alla tvingats inse kommer påverka samhället under en längre tid. Vi ställer om på olika sätt för att kunna utföra vårt eget arbete samtidigt som vi utvecklar enklare lösningar för kunderna i denna nya vardag, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 276 mkr (2 187)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 2,5 procent
  • Driftsöverskottet ökade till 1 346 mkr (1 221)
  • Förvaltningsresultat om 942 mkr (915)
  • Periodens resultat uppgick till 1 596 mkr (1 564)
  • Fastighetsbeståndets värde är 50 761 mkr (49 307)
  • Värdeförändring fastigheter om 1 022 mkr (1 312)
  • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint venture, uppgick till 6,2 procent (7,2)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se