Rikshem avyttrar fastigheter i Västerås och Helsingborg

jul 06, 2021 08:00 - Pressmeddelande

Rikshem avyttrar 25 fastigheter i Västerås och Helsingborg till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”). Fastigheterna omfattar cirka 24 000 kvm uthyrningsbar area.

De 25 fastigheterna, varav 15 i Västerås och 10 i Helsingborg, är mindre förvaltningsenheter och består huvudsakligen av LSS-fastigheter och bostäder.

– På en stark fastighetsmarknad avyttrar vi nu mindre förvaltningsenheter som långsiktigt inte passar in i portföljen. Vi fortsätter enligt vår strategi att utveckla portföljen genom framför allt investeringar i eget bestånd och nyproduktion av både bostäder och samhällsfastigheter, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.

Västerås och Helsingborg är fortsatt intressanta marknader för Rikshem. Vid årsskiftet färdigställde till exempel bolaget en nyproduktion om 74 lägenheter på Öster Mälarstrand i Västerås. Nyligen förvärvades också ett projekt i Eriksborg i Västerås om drygt 250 lägenheter som ska komplettera det befintliga beståndet med fler nyproducerade bostäder.

Rikshem frånträder fastigheterna i Västerås i juli 2021 och fastigheterna i Helsingborg i september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andrea Cedwall, transaktionschef, Rikshem: 010-70 99 203, andrea.cedwall@rikshem.se
Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se