Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem säljer mark i Stockholm till Bonava

jul 05, 2021 08:30 - Pressmeddelande

Rikshem har tecknat avtal om försäljning av 120 byggrätter i Axelsberg, Stockholm. Köpare är Bonava. Affären om 229 MSEK är villkorad av detaljplan med förväntat antagande i början av 2022.

– Rikshem fortsätter att utveckla attraktiva byggrätter i vårt eget bestånd. Ofta för egen nyproduktion av hyresrätter eller samhällsfastigheter som vi äger och förvaltar i syfte att utveckla våra områden, men även för att på en stark marknad kunna avyttra byggrätter som möjliggör bostadsrätter, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

Rikshem har flera detaljplaneprocesser som är i slutfasen och som förväntas generera färdiga byggrätter under de närmaste åren, bland annat i Helsingborg, Luleå, Malmö, Nacka och Uppsala.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andrea Cedwall, transaktionschef, Rikshem: 010-70 99 203, andrea.cedwall@rikshem.se
Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se