Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem återköper närmare 130 miljoner EUR i obligation med förfall 2024

okt 05, 2021 12:10 - Regulatorisk information

Rikshem AB (publ) offentliggör idag information om genomfört återköp av obligationslån.

Återköpet omfattar 130 miljoner EUR av obligationslån om 300 miljoner EUR med räntekupong 1,25% och förfall 2024-06-28 (ISIN XS1636469865).

Vid utgången av återköpserbjudandet hade återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om 129 709 000 EUR tagits emot och Rikshem beslutade att återköpa samtliga.

För mer information, se https://www.rikshem.se/in-english/pressroom/ 

 

Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-05 12:10 CET.

Dokument

Release (pdf)
Christina Fernström, finanschef, Rikshem: 010-70 99 316, christina.fernstrom@rikshem.se