Rikshems starka kreditbetyg bekräftas på nytt av Moody’s

juni 13, 2022 14:29 - Regulatorisk information

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s bekräftar i sin kreditrapport Rikshems kreditbetyg A3 med stabila utsikter.

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service bekräftar Rikshems långfristiga kreditbetyg A3 med stabila utsikter i sin årliga kreditrating av företaget.

- Moody’s bekräftar åter Rikshems rating A3 med stabila utsikter. Ratingen baseras på vår stabila fastighetsportfölj med trygga kassaflöden från bostäder och en hög andel offentliga hyresgäster. Moody’s framhåller även bolagets goda likviditet och starka ägare som viktiga delar bakom betyget, säger Anette Frumerie, vd, Rikshem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Fernström, finanschef, 010-70 99 316, christina.fernstrom@rikshem.se


Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-13 14:29 CET.

Dokument