Kerstin_ZS1V2108.jpg

Valberedningen i Rikshem föreslår ny styrelseordförande

dec. 07, 2022 11:15 - Pressmeddelande

Valberedningen i Rikshem AB (publ) avser föreslå att Kerstin Lindberg Göransson väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande för Rikshem på årsstämman den 21 mars 2023.

Styrelsens nuvarande ordförande Per Uhlén har avböjt omval. Per Uhlén har varit engagerad i Rikshem sedan mars 2017 då han tillträdde som ledamot. Han var tf vd i Rikshem från november 2019 till maj 2020. Sedan april 2021 har han innehaft rollen som styrelseordförande.

Vidare avser valberedningen föreslå omval av Pernilla Arnrud Melin, Andreas Jensen, Siv Malmgren, Zdravko Markovski, Per-Gunnar Persson och Peter Strand som ordinarie ledamöter. Liselotte Hjorth, som varit styrelseledamot sedan september 2016, har avböjt omval.

Valberedningens förslag innebär att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen minskar från åtta ledamöter till sju. 

Kerstin Lindberg Göransson

Kerstin Lindberg Göransson, född 1956, är civilekonom från Umeå Universitet. Hon har tidigare varit vd för Akademiska hus, flygplatsdirektör för Stockholm-Arlanda Airport samt CFO och vice vd för Scandic-koncernen. Idag är hon styrelseordförande för Sveaskog, ledamot i styrelserna för Alecta Fastigheter och Sophiahemmet ideell förening samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat Tredje AP-fonden, Jernhusen, Hemnet och Svensk Bilprovning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Dokument