Rikshems årsredovisning för 2022 publicerad

mars 21, 2023 15:08 - Regulatorisk information

Rikshem har publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad samt tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

Tryckt års- och hållbarhetsredovisning finns tillgänglig från mitten av april 2023. Då kommer även engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen att finnas tillgänglig på hemsidan. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 070-271 00 64, anders.lilja@rikshem.se

 

Dokument