Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmaterial och kontaktuppgifter. 

Jennie Wolmestad, kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: Jennie Wolmestad

Filtrera pressreleaser

mars

Rikshems årsredovisning för 2015 publicerad

16 mars 2016 | 17:30 | Pressmeddelanden

Rikshem har presenterat årsredovisning för 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig på Rikshems hemsida,www.rikshem.se. En sammanfattning av årets aktiviteter och resultat finns presenterat i pressmeddelandet för bokslutskommunikén som skickades ut 2016-02-17.

Sven-Göran Svensson utsedd till tf vd i Rikshem

11 mars 2016 | 16:00 | Pressmeddelanden

I samband med att Jan-Erik Höjvall idag lämnar som vd för Rikshem har Sven-Göran Svensson utsetts till tf vd i Rikshem AB (publ). Sven-Göran Svensson är idag förvaltningschef på Rikshem och har arbetat inom bolaget sedan 2011.

Förändringar i Rikshems styrelse

11 mars 2016 | 16:00 | Pressmeddelanden

​På årsstämma i Rikshem AB (publ) har tre nya ledamöter utsetts. Svante Johansson har valts till ny styrelseordförande och Tomas Flodén samt Mats Efraimsson har utsetts till nya ledamöter i styrelsen.

Rikshems ägare utökar och förlänger sina back-up åtaganden mot bolaget

11 mars 2016 | 08:00 | Pressmeddelanden

Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, tillhandahåller sedan tidigare back-up faciliteter i form av en lånefacilitet respektive ett teckningsåtagande avseende företagscertifikat, om sammantaget 7 mdr. Dessa avtal har nu förlängts till februari 2020 samtidigt som den totala volymen utökats till 10 mdr.

Rikshems ägare av samma uppfattning om byte av vd

02 mars 2016 | 09:00 | Pressmeddelanden

Rikshems styrelseordförande Mats Mared har informerats om att styrelsen i Fjärde AP-fonden delar åsikten som framförts av bolagets andra ägare AMF, att vd Jan-Erik Höjvall inte är rätt person att leda Rikshem in i framtiden.

februari

Granskningen av Rikshem slutförd

22 februari 2016 | 11:00 | Pressmeddelanden

• Avvikelser konstaterade • Beslut taget om översyn av bolagets styrande dokument Så sammanfattar styrelsen för Rikshem sina slutsatser avseende den granskningsrapport rörande resor, representation och förekomsten av intressekonflikter, som den auktoriserade revisorn Martin Krüger, KPMG, arbetat med sedan mitten av december.

Rikshems bokslutskommuniké 2015

17 februari 2016 | 07:30 | Pressmeddelanden

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2015. Den visar bland annat att resultatet för året ökat till 1 964 mkr, att fastighetsinnehavet ökat i värde till 32 009 mkr och att driftnettot för jämförbara fastigheter ökade med 6,8 procent.

Rikshem behåller kreditbetyg A-

16 februari 2016 | 18:58 | Pressmeddelanden

Idag, den 16 februari, publicerade Standard & Poors sin årliga kreditrating av Rikshem varvid Rikshem behöll det starka kreditbetyget A-, men med negativ utsikt. En förändring mot tidigare omdöme stabil utsikt.

Granskare begär mer tid för att slutföra rapport

12 februari 2016 | 20:12 | Pressmeddelanden

Martin Krüger, revisor på KPMG, som har uppdraget att granska resor, representation och intressekonflikter inom Rikshem begärde på fredagen ytterligare tid för att kunna slutföra sitt arbete. Så fort granskningsarbetet är klart kommer styrelsen att presentera slutsatserna externt.

Rikshem köper från Östersundshem för 1,1 miljarder

10 februari 2016 | 11:40 | Pressmeddelanden

Rikshem tar ytterligare ett stort kliv in på hyresmarknaden i norra Sverige när företaget nu köper närmare 1 700 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Östersundshem.

Granskare begär mer tid

08 februari 2016 | 07:30 | Pressmeddelanden

Martin Krüger, revisor på KPMG, som har uppdraget att granska representation, resor och förekomsten av intressekonflikter i Rikshem har begärt utökad tidsfrist för att kunna slutföra sin granskning.

Granskningstiden förlängs med fyra dagar

01 februari 2016 | 16:45 | Pressmeddelanden

​KPMG-revisorn Martin Krüger överlämnade på måndagseftermiddagen granskningsrapporten avseende resor, representation och risk för potentiella intressekonflikter i Rikshem. Styrelsen beslutade därefter att ge granskaren i uppdrag att fördjupa vissa avsnitt i granskningen. Det innebär att granskningstiden förlängs med fyra dagar.

Rikshem tillträder 2015 års största bostadsaffär

01 februari 2016 | 13:00 | Pressmeddelanden

Idag tar Rikshem över närmare 1700 lägenheter från Akelius i Haparanda, Umeå och Östersund. 2015 års största bostadsaffär som nu tillträds omfattar 47 bostadsfastigheter på totalt 120 000 kvadratmeter.

december

Rikshem höjer rambelopp för MTN-program

18 december 2015 | 18:30 | Pressmeddelanden

Rikshem har publicerat ett uppdaterat MTN-prospekt som återfinns på www.rikshem.se. Rikshem har i prospektet ökat rambeloppet för sitt MTN-program från 10 till 15 mdkr. Dessutom inkluderas NOK som valuta.