Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmaterial och kontaktuppgifter. 

Peter Skeppström, press- och PR-ansvarig
Tel: 076-539 94 75 Växel: 010-70 99 200
e-post: peter.skeppstrom@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: jennie.wolmestad@rikshem.se

Filtrera pressreleaser

augusti

Hans Ragnarsson slutar som CFO

29 augusti 2017 | 22:05 | Regulatorisk information

Rikshems CFO Hans Ragnarsson har valt att avsluta sin tjänst på Rikshem. Han kommer istället att bli CFO på det börsnoterade fastighetsbolaget Amasten.

Rikshem presenterar halvårsrapport för januari-juni 2017

29 augusti 2017 | 11:00 | Regulatorisk information

Idag publicerar Rikshem halvårsrapporten för perioden januari-juni 2017. Hyresintäkterna har ökat till 1 335 mkr (1 205), varav 4,1 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 1 464 mkr (929) vilket är Rikshems starkaste halvårsresultat någonsin.

Rikshem vinner Kalmars stadsbyggnadspris

25 augusti 2017 | 13:40 | Pressmeddelanden

Rikshem tog hem Kalmars stadsbyggnadspris i kategorin god byggnadsvård för renovering av fastigheten Apotekaren 1. Fastigheten, som delvis är kulturskyddad, är ett landmärke i staden. 

Petter Jurdell blir Rikshems affärs- och hållbarhetsutvecklingschef

22 augusti 2017 | 07:30 | Regulatorisk information

Petter Jurdell, idag enhetschef fastighet och boende på SABO, blir affärs- och hållbarhetsutvecklingschef på Rikshem och medlem i ledningsgruppen. Tjänsten är nyinrättad och ett led i Rikshems arbete att knyta samman affärs- och hållbarhetsarbetet på ett tydligare sätt. Petter Jurdell tillträder tjänsten den 6 november 2017.

juni

Rikshem säljer BoViva till Broskeppet

22 juni 2017 | 07:00 | Regulatorisk information

Rikshem säljer tre fastigheter i Stockholm, Göteborg och Halmstad, totalt 325 lägenheter, som inrymmer konceptboende för seniorer under varumärket BoViva.

Rikshem emitterar sin första euro-obligation

21 juni 2017 | 20:00 | Regulatorisk information

Rikshem har på onsdagen, 21 juni, emitterat en obligation i euro för första gången. Obligationen, som är på 300 miljoner euro, har en löptid på 7 år och en fast ränta på 1,25 %.

Rikshems Folkhem Trä får ny delägare

15 juni 2017 | 14:00 | Regulatorisk information

Veidekke Bostad blir delägare i Folkhem Trä när Rikshem säljer hälften av det idag helägda bolaget. På så sätt fördjupar Rikshem och Veidekke det framgångsrika samarbete bolagen har sedan tidigare gällande bostadsrättsutveckling. Folkhem Trä kommer att fortsätta sitt arbete med att utveckla bostäder i trä och Folkhem Produktion kommer fortsättningsvis fokusera på konceptutveckling och markackvisition.

Rikshem förmedlar sina lägenheter i Uppsala/Knivsta via Uppsala Bostadsförmedling

01 juni 2017 | 08:30 | Pressmeddelanden

Rikshem lämnar över sin förmedling av lägenheter i Uppsala och Knivsta till Uppsala Bostadsförmedling under december 2017. Från och med nu och sex månader framåt erbjuds sökande i Rikshems egen bostadskö att registrera sig för att tillgodoräkna sig sin kötid i Uppsalas bostadskö.

maj

Rikshem presenterar delårsrapport för januari-mars 2017

17 maj 2017 | 15:30 | Regulatorisk information

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2017. Hyresintäkterna har ökat till 665 mkr (588), varav 5,2 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 385 mkr (224).

Rikshem förändrar i organisation och ledningsgrupp

10 maj 2017 | 10:40 | Regulatorisk information

Rikshem vill på ett tydligare sätt knyta samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet. Samtidigt ser bolaget behov av ökad lokal närvaro i organisationen. Därför genomförs nu en organisationsförändring som ska ge Rikshem förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och lönsam tillväxt. I och med förändringarna får Rikshems ledningsgrupp också en ny sammansättning.

april

Rikshem nominerat till Årets samhällsbyggare

20 april 2017 | 09:50 | Pressmeddelanden

Rikshem är, tillsammans med Lindbäcks Bygg, nominerat till priset Årets samhällsbyggare för bolagens samarbete för industriellt träbyggande.

Uppdaterat ramverk för Rikshems gröna obligationer

19 april 2017 | 10:15 | Regulatorisk information

Rikshem har uppdaterat sitt ramverk för gröna obligationer för den svenska marknaden. Ramverket innefattar precis som tidigare fastigheter där Rikshem genomfört energibesparande åtgärder samt nybyggnation i trä.  

mars

Ny ledamot i Rikshems styrelse

31 mars 2017 | 07:15 | Regulatorisk information

Per Uhlén har utsetts till ny ledamot i Rikshem AB (publ)s styrelse.

Rikshem fortsätter förvärva i Umeå

06 mars 2017 | 07:15 | Regulatorisk information

Rikshem kompletterar befintligt bostadsbestånd i Umeå med förvärv av en större samhällsfastighet.