Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmaterial och kontaktuppgifter. 

Peter Skeppström, press- och PR-ansvarig
Tel: 076-539 94 75 Växel: 010-70 99 200
e-post: peter.skeppstrom@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: jennie.wolmestad@rikshem.se

Filtrera pressreleaser

maj

Rikshem presenterar delårsrapport för januari-mars 2017

17 maj 2017 | 15:30 | Regulatorisk information

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2017. Hyresintäkterna har ökat till 665 mkr (588), varav 5,2 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 385 mkr (224).

Rikshem förändrar i organisation och ledningsgrupp

10 maj 2017 | 10:40 | Regulatorisk information

Rikshem vill på ett tydligare sätt knyta samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet. Samtidigt ser bolaget behov av ökad lokal närvaro i organisationen. Därför genomförs nu en organisationsförändring som ska ge Rikshem förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och lönsam tillväxt. I och med förändringarna får Rikshems ledningsgrupp också en ny sammansättning.

april

Rikshem nominerat till Årets samhällsbyggare

20 april 2017 | 09:50 | Pressmeddelanden

Rikshem är, tillsammans med Lindbäcks Bygg, nominerat till priset Årets samhällsbyggare för bolagens samarbete för industriellt träbyggande.

Uppdaterat ramverk för Rikshems gröna obligationer

19 april 2017 | 10:15 | Regulatorisk information

Rikshem har uppdaterat sitt ramverk för gröna obligationer för den svenska marknaden. Ramverket innefattar precis som tidigare fastigheter där Rikshem genomfört energibesparande åtgärder samt nybyggnation i trä.  

mars

Ny ledamot i Rikshems styrelse

31 mars 2017 | 07:15 | Regulatorisk information

Per Uhlén har utsetts till ny ledamot i Rikshem AB (publ)s styrelse.

Rikshem fortsätter förvärva i Umeå

06 mars 2017 | 07:15 | Regulatorisk information

Rikshem kompletterar befintligt bostadsbestånd i Umeå med förvärv av en större samhällsfastighet. 

februari

Rikshems bokslutskommuniké 2016

24 februari 2017 | 08:00 | Regulatorisk information

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2016. Hyresintäkterna har ökat till 2 484 mkr (2 040). För jämförbara fastigheter steg hyresintäkterna med 3,7 (2,7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 2 433 mkr (1 964).

Rikshems kreditbetyg förbättras till A- med stabil utsikt

17 februari 2017 | 07:15 | Regulatorisk information

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har publicerat sin årliga kreditrating av Rikshem. Bolaget får fortsatt det starka kreditbetyget A- men utsikten revideras från negativ till stabil. Dessutom behåller Rikshem högsta möjliga betyg på den nordiska ratingskalan, K-1.

januari

Rikshem bygger norra Sveriges högsta trähus i Umeå

13 januari 2017 | 07:15 | Pressmeddelanden

Rikshem inleder nu byggnationen av det som ska bli 142 nya lägenheter på Mariehem, Umeå. Fördelat på tre hus byggs 110 hyresrätter och 32 bostadsrätter. Ett av husen blir åtta våningar högt och därmed norra Sveriges högsta trähus. Dessutom blir fastigheterna Green Building certifierade.

Rikshem förvärvar stort i Umeå

02 januari 2017 | 08:30 | Regulatorisk information

Rikshem AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av 800 lägenheter i Umeå. Säljare är Lerstenen Invest, Areim Fastigheter 3 samt av Blackstone förvaltade fastighetsfonder.

december

Rikshem höjer rambelopp för MTN-program

22 december 2016 | 17:35 | Regulatorisk information

Rikshem har publicerat ett uppdaterat MTN-prospekt som återfinns på www.rikshem.se. Rikshem har i prospektet ökat rambeloppet för sitt MTN-program från 15 till 20 mdkr.

Rikshem rekryterar arkitekt

08 december 2016 | 15:15 | Pressmeddelanden

​Rikshem har anställt Lovisa Gustavsson som fastighetsutvecklare. Hennes första dag blir den 9 januari 2017.