Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmeddelanden, bildbank och kontaktuppgifter. 

För pressfrågor hittar du kontaktuppgifter nedan. Övriga frågor besvaras av vår kundtjänst på 010-70 99 200. 

Peter Skeppström, press- och PR-ansvarig
Tel: 076-539 94 75 Växel: 010-70 99 200
e-post: peter.skeppstrom@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: jennie.wolmestad@rikshem.se

Filtrera pressreleaser

juni

Aktieägartillskott på 600 mkr till Rikshem

23 juni 2016 | 13:00 | Pressmeddelanden

Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF, har genom ett aktieägartillskott tillskjutit 600 mkr till Rikshem. Aktieägartillskottet går via ägarbolaget Rikshem Intressenter AB.

Rikshem emitterar sin första obligation på den norska kapitalmarknaden

23 juni 2016 | 07:15 | Pressmeddelanden

Rikshem har gjort sin första obligationsemission i norska kronor. Total emissionsvolym är 700 miljoner NOK och löptiden är på fem år. Obligationen köptes av sex stycken investerare och den kommer att noteras på NASDAQ OMX under Rikshems MTN-program.

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar Telestaden

09 juni 2016 | 10:30 | Pressmeddelanden

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3 000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Rikshem beställer ytterligare 1 000 lägenheter från Lindbäcks bygg

01 juni 2016 | 14:00 | Pressmeddelanden

Rikshem och Lindbäcks bygg har idag tecknat avtal om ytterligare 1 000 lägenheter som ett tillägg till de 2 000 lägenheter som avtalades om 2014. Rikshem ska under de kommande åren bygga 5 000 lägenheter och behöver därför utöka beställningen för att möta företagets behov då man redan nu avropat 800 lägenheter från det första avtalet med Lindbäcks.

maj

Pressinbjudan: Rikshem tar spadtag för unika Skulptören i Gränby, Uppsala

25 maj 2016 | 09:47 | Pressmeddelanden

Rikshem tar sitt första spadtag för projektet Skulptören. Skulptören omfattar nyproduktion av 70 hyresrätter med en snittstorlek på 40 kvm, ett parkeringshus som kommer inrymma 292 parkeringsplatser och två stycken lokaler på en sammanlagd yta av 1 100 kvm. Dessutom byggs en grön aktivitetsyta på den nya fastighetens tak.

Förändringar i Rikshems organisation och ledningsgrupp

12 maj 2016 | 07:45 | Pressmeddelanden

Rikshem förändrar från och med idag delar av organisationen. För att få en tydligare koppling till bolagets sätt att arbeta delas tidigare affärsutveckling upp i två nya enheter, projekt- och fastighetsutveckling samt transaktion. Chef för projekt- och fastighetsutveckling blir Erik Hävermark, tidigare projektutvecklingschef. Chef för transaktion blir Karl Johansson, tidigare regionchef Mälardalen

april

Rikshem presenterar delårsrapport för januari-mars 2016

28 april 2016 | 14:00 | Pressmeddelanden

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2016. Hyresintäkterna har ökat till 588 mkr (480), varav 3,0 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 224 mkr (109).

Rikshem och Kalmar kommun bygger Vänskapens hus

14 april 2016 | 15:54 | Pressmeddelanden

Rikshem och Kalmar kommun tog idag det första spadtaget för byggnationen av Vänskapens hus i Kalmar. Projektet innefattar ett nytt ändamålsenligt modernt vård- och omsorgsboende för både boende och personal.

Rikshem får markanvisning i Ulleråker, Uppsala

13 april 2016 | 15:25 | Pressmeddelanden

Rikshem har tilldelats en av de två första markanvisningarna i Uppsalas nya stadsdel Ulleråker. Rikshem kommer tillsammans med Folkhem Trä och Arkitema utveckla och bygga cirka 120 lägenheter samt lokaler. Byggstart är planerad till sommaren 2017.

mars

Hyrorna klara för Lågberget i Uppsala

24 mars 2016 | 19:00 | Pressmeddelanden

​Rikshem kommer att påbörja renovering av sina fastigheter på Lågberget i Eriksberg, Uppsala. Nu har Rikshem och Hyresgästföreningen träffat en överenskommelse gällande hyresnivåerna.

Rikshems årsredovisning för 2015 publicerad

16 mars 2016 | 17:30 | Pressmeddelanden

Rikshem har presenterat årsredovisning för 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig på Rikshems hemsida,www.rikshem.se. En sammanfattning av årets aktiviteter och resultat finns presenterat i pressmeddelandet för bokslutskommunikén som skickades ut 2016-02-17.

Sven-Göran Svensson utsedd till tf vd i Rikshem

11 mars 2016 | 16:00 | Pressmeddelanden

I samband med att Jan-Erik Höjvall idag lämnar som vd för Rikshem har Sven-Göran Svensson utsetts till tf vd i Rikshem AB (publ). Sven-Göran Svensson är idag förvaltningschef på Rikshem och har arbetat inom bolaget sedan 2011.

Förändringar i Rikshems styrelse

11 mars 2016 | 16:00 | Pressmeddelanden

​På årsstämma i Rikshem AB (publ) har tre nya ledamöter utsetts. Svante Johansson har valts till ny styrelseordförande och Tomas Flodén samt Mats Efraimsson har utsetts till nya ledamöter i styrelsen.

Rikshems ägare utökar och förlänger sina back-up åtaganden mot bolaget

11 mars 2016 | 08:00 | Pressmeddelanden

Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, tillhandahåller sedan tidigare back-up faciliteter i form av en lånefacilitet respektive ett teckningsåtagande avseende företagscertifikat, om sammantaget 7 mdr. Dessa avtal har nu förlängts till februari 2020 samtidigt som den totala volymen utökats till 10 mdr.

Rikshems ägare av samma uppfattning om byte av vd

02 mars 2016 | 09:00 | Pressmeddelanden

Rikshems styrelseordförande Mats Mared har informerats om att styrelsen i Fjärde AP-fonden delar åsikten som framförts av bolagets andra ägare AMF, att vd Jan-Erik Höjvall inte är rätt person att leda Rikshem in i framtiden.