Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmaterial och kontaktuppgifter. 

Peter Skeppström, press- och PR-ansvarig
Tel: 076-539 94 75 Växel: 010-70 99 200
e-post: peter.skeppstrom@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: jennie.wolmestad@rikshem.se

Filtrera pressreleaser

februari

Rikshems bokslutskommuniké 2015

17 februari 2016 | 07:30 | Pressmeddelanden

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2015. Den visar bland annat att resultatet för året ökat till 1 964 mkr, att fastighetsinnehavet ökat i värde till 32 009 mkr och att driftnettot för jämförbara fastigheter ökade med 6,8 procent.

Rikshem behåller kreditbetyg A-

16 februari 2016 | 18:58 | Pressmeddelanden

Idag, den 16 februari, publicerade Standard & Poors sin årliga kreditrating av Rikshem varvid Rikshem behöll det starka kreditbetyget A-, men med negativ utsikt. En förändring mot tidigare omdöme stabil utsikt.

Granskare begär mer tid för att slutföra rapport

12 februari 2016 | 20:12 | Pressmeddelanden

Martin Krüger, revisor på KPMG, som har uppdraget att granska resor, representation och intressekonflikter inom Rikshem begärde på fredagen ytterligare tid för att kunna slutföra sitt arbete. Så fort granskningsarbetet är klart kommer styrelsen att presentera slutsatserna externt.

Rikshem köper från Östersundshem för 1,1 miljarder

10 februari 2016 | 11:40 | Pressmeddelanden

Rikshem tar ytterligare ett stort kliv in på hyresmarknaden i norra Sverige när företaget nu köper närmare 1 700 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Östersundshem.

Granskare begär mer tid

08 februari 2016 | 07:30 | Pressmeddelanden

Martin Krüger, revisor på KPMG, som har uppdraget att granska representation, resor och förekomsten av intressekonflikter i Rikshem har begärt utökad tidsfrist för att kunna slutföra sin granskning.

Granskningstiden förlängs med fyra dagar

01 februari 2016 | 16:45 | Pressmeddelanden

​KPMG-revisorn Martin Krüger överlämnade på måndagseftermiddagen granskningsrapporten avseende resor, representation och risk för potentiella intressekonflikter i Rikshem. Styrelsen beslutade därefter att ge granskaren i uppdrag att fördjupa vissa avsnitt i granskningen. Det innebär att granskningstiden förlängs med fyra dagar.

Rikshem tillträder 2015 års största bostadsaffär

01 februari 2016 | 13:00 | Pressmeddelanden

Idag tar Rikshem över närmare 1700 lägenheter från Akelius i Haparanda, Umeå och Östersund. 2015 års största bostadsaffär som nu tillträds omfattar 47 bostadsfastigheter på totalt 120 000 kvadratmeter.

december

Rikshem höjer rambelopp för MTN-program

18 december 2015 | 18:30 | Pressmeddelanden

Rikshem har publicerat ett uppdaterat MTN-prospekt som återfinns på www.rikshem.se. Rikshem har i prospektet ökat rambeloppet för sitt MTN-program från 10 till 15 mdkr. Dessutom inkluderas NOK som valuta.

Martin Krüger, KPMG, utsedd till granskare

17 december 2015 | 07:00 | Pressmeddelanden

Rikshems styrelseordförande har beslutat att Martin Krüger, auktoriserad revisor och partner på KPMG, ska utföra den av styrelsen beslutade granskningen av Rikshem.

Höjvalls fastighetsköp godkänt av styrelsen

16 december 2015 | 12:33 | Pressmeddelanden

Jan-Erik Höjvalls köp av fastigheten Årstadalsskolan 5, år 2013, godkändes av styrelsen innan köpet genomfördes. Köpesumma var 20 miljoner kronor.

Rikshem inleder oberoende granskning

11 december 2015 | 14:08 | Pressmeddelanden

Ordföranden för Rikshem har beslutat att genomföra en oberoende granskning. Detta görs efter en tid av rykten kring bolagets verksamhet och personer i ledande befattning.

Ilija Batljan skiljs från sin tjänst som vice vd

09 december 2015 | 10:00 | Pressmeddelanden

Styrelsen för Rikshem har beslutat att skilja Ilija Batljan från sin tjänst som vice vd på Rikshem. Bakgrunden är att Ilija Batljan initierat större fastighetsaffärer i eget bolag utan att informera styrelsen.

Bostadsbolag öronmärker lägenheter till flyktingar

07 december 2015 | 09:15 | Pressmeddelanden

På flyktingförläggningar i Sverige väntar människor som fått permanent uppehållstillstånd på att starta ett nytt liv. För att komma vidare behövs en bostad, något som försvåras av den stora bostadsbristen i många delar av Sverige. Uppsala kommun, Uppsalahem, Rikshem och Studentstaden har tagit ett gemensamt beslut – att öronmärka bostäder till flyktingar med permanent uppehållstillstånd (PUT).

november

Rikshem har bäst avkastning

25 november 2015 | 07:30 | Pressmeddelanden

​Rikshem har tilldelats MSCI European Property Investment Awards för Sverige. Priset går till det svenska fastighetsbolag som haft högst totalavkastning de senaste tre åren. Priset delas nu ut för 17 gången och baseras på siffror fram till december 2014.