Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmeddelanden, bildbank och kontaktuppgifter.

För pressfrågor hittar du kontaktuppgifter nedan. Övriga frågor besvaras av vår kundtjänst på 010-70 99 200 eller via ditt lokala Rikshemkontor.

Jennie Wolmestad, Kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: jennie.wolmestad@rikshem.se

Pressreleaser

Här hittar du pressreleaser från Rikshem.

 • Rikshems bokslutskommuniké 2023: Ökat driftöverskott och nöjdare kunder

  9 februari 2024 | 07:30 | Regulatorisk information

  Rikshem ökade sina hyresintäkter för året med 9,6 procent. Driftöverskottet uppgick till 1 960 mkr (1 760), en ökning med 11,4 procent. Förvaltningsresultatet om 1 189 mkr (1 198) är i nivå med föregående år. Årets investeringar i fastigheter uppgick till 1 918 mkr (2 640).

 • Halverad klimatpåverkan för Rikshems senaste nyproduktion

  2 februari 2024 | 07:10 | Pressmeddelande

  Blombacka Norra myran.jpg

  Rikshems senaste nyproduktion, ett flerfamiljshus i Blombacka i Södertälje har fått resultatet 138 kgCo2/m2 BTA i den framtagna klimatdeklarationen. Det är en bra bit under hälften av medelvärdet för byggskedet av flerbostadshus, enligt en ny studie från Boverket.

 • Rikshem genomför ett av Sveriges största energiprojekt

  6 december 2023 | 09:45 | Pressmeddelande

  För att effektivisera energianvändningen i Rikshems fastigheter i Gränby, Uppsala, och skapa ett bättre inomhusklimat genomförs nu ett större energiprojekt. Investeringen i energientreprenaden är 133 miljoner kronor och entreprenör är Enstar. 

 • Ny ledamot i Rikshems styrelse

  1 december 2023 | 11:27 | Regulatorisk information

  Frida Olsson.jpg

  Frida Olsson har valts till ny styrelseledamot i Rikshem AB (publ) vid extra bolagsstämma i Rikshem AB (publ) den 1 december 2023.

 • RÄTTELSE: Rikshems delårsrapport januari-september 2023

  6 november 2023 | 14:30 | Regulatorisk information

  Rikshem AB (publ) utfärdar rättelse av pressmeddelandet ”Rikshems delårsrapport januari-september 2023: Positiv utveckling och fortsatt minskning i marknadsvakans” som offentliggjordes den 27 oktober 2023 kl 07:30.

 • Rikshem avyttrar Folkhem till Nordr

  28 september 2023 | 06:00 | Pressmeddelande

  Folkhem.jpg

  Rikshem säljer sin del av aktierna i joint venture-bolaget som innehåller Folkhem Trä. Jv-bolaget har ägts till 50 procent vardera av Rikshem och Nordr.

 • Rikshem avyttrar fastighet i Sigtuna

  26 september 2023 | 06:00 | Pressmeddelande

  Norrbackavagen_Odensalavagen.jpg

  Rikshem avyttrar fastigheten Norrbacka 1:48 i Märsta, Sigtuna kommun, till Stena Fastigheter. Affären omfattar 438 lägenheter och totalt cirka 30 000 kvm uthyrningsbar area.

 • Årets härligaste sommarbalkong finns i Luleå

  6 september 2023 | 09:03 | Pressmeddelande

  Vinnare_Sommarbalkong_2023 (1).jpg

  I juni utlyste Rikshem för andra året i rad en tävling där hyresgäster bjöds in för att vara med och tävla genom att visa upp sina allra finaste gröna sköna sommaroaser. Sommarbalkonger, uteplatser eller somriga fönster fick alla vara med och tävla. Nu är vinnaren korad och vinnaren är hemmahörande i Luleå.

 • Rikshem utser Fredrik Sandell till finanschef

  16 augusti 2023 | 13:09 | Pressmeddelande

  Fredrik Sandell.png

  Fredrik Sandell blir ny finanschef på Rikshem. Han kommer närmast från fastighetsbolaget Humlegården, där han varit finansansvarig. Fredrik Sandell tillträder sin nya tjänst i oktober 2023 och ersätter Christina Fernström som varit bolagets finanschef under fyra år.