Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmaterial och kontaktuppgifter. 

Peter Skeppström, press- och PR-ansvarig
Tel: 076-539 94 75 Växel: 010-70 99 200
e-post: peter.skeppstrom@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: jennie.wolmestad@rikshem.se

Filtrera pressreleaser

mars

Nya ledamöter till Rikshems styrelse

25 mars 2022 | 08:15 | Regulatorisk information

Vid årsstämma den 24 mars 2022 valdes Siv Malmgren och Zdravko Markovski till nya ordinarie ledamöter i Rikshem AB (publ)s styrelse.

Rikshems årsredovisning för 2021 publicerad

25 mars 2022 | 08:00 | Regulatorisk information

Rikshem har publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2021. Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad samt tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

Rikshem rekryterar ny fastighetschef i Helsingborg

15 mars 2022 | 14:00 | Pressmeddelanden

Rikshem har rekryterat Sonja Ståhl som fastighetschef i Helsingborg. Sonja kommer närmast från Willhem och tillträder sin tjänst på Rikshem i början av juni. Sonja kommer att ansvara för bolagets fastigheter i Helsingborg omfattande drygt 3500 lägenheter.

Rikshem rekryterar HR-chef

08 mars 2022 | 07:45 | Pressmeddelanden

Maria André Ahlgren har utsetts till ny HR-chef på Rikshem. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen och tillträder den 9 mars 2022.

februari

Rikshems bokslutskommuniké 2021: Starkt resultat efter positiv värdeförändring

04 februari 2022 | 07:30 | Regulatorisk information

En närmast fördubblad totalavkastning på 13,9 procent (7,0) och ett växande förvaltningsresultat med 247 mkr eller 19,3 procent till 1 526 mkr (1 279). Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 5 509 mkr (1 825). Hyresintäkterna ökade under året med 1 procent till 3 062 mkr (3 032).

Rikshem etablerar sig i Lund

02 februari 2022 | 13:15 | Pressmeddelanden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och finns idag på tjugotvå orter runt om i landet. Genom ett samarbete med Huseriet etablerar sig bolaget nu också i Lund. Rikshem finns sedan tidigare i Öresundsregionen med ett stort bestånd i Malmö och Helsingborg. 

januari

Rikshem rekryterar Catrin Viksten

26 januari 2022 | 07:45 | Pressmeddelanden

Catrin Viksten, idag förvaltningschef på Stenvalvet, blir chef samhällsfastigheter på Rikshem. Tjänsten är nyinrättad och ingår i ledningsgruppen. Catrin tillträder i april 2022.

Rikshem förtätar och bygger fyravåningshus i Stenhagen

17 januari 2022 | 07:30 | Pressmeddelanden

Utifrån en befintlig samhällsfastighet utökar nu Rikshem och bygger 37 nya hyresrätter i populära Stenhagen i Uppsala. Nyproduktionen, Moränen, utgörs av fyra plan och beräknas vara inflyttningsklar andra kvartalet 2023.

december

Nu startar arbetet med Kronan Kulturbyn för en hållbar och levande stadsdel

10 december 2021 | 08:44 | Pressmeddelanden

Nu byggstartar Rikshem första etappen på Kronan tillsammans med Serneke i Luleå. Projektet omfattar bostäder, kontor, service och mötesplatser där hållbarhet och en levande stadsdel står i fokus. Totalt avser Rikshem att uppföra närmare 400 lägenheter på Kronan.

november

oktober

Rikshems delårsrapport januari-september 2021: Stabil utveckling och minskade kostnader

27 oktober 2021 | 14:30 | Regulatorisk information

Hyresintäkterna uppgick till 2 276 mkr för perioden. Nivån är oförändrad i jämförelse med tidigare period vilket förklaras av fastighetsförsäljningar under 2020 och 2021. Driftsöverskottet ökade med 1,0 procent till 1 359 mkr. Förvaltningsresultatet ökade med 228 mkr eller 24,2 procent till 1 170 mkr (942). Ökningen är främst hänförlig till värdeökning i fastigheter i joint ventures.

Förändring i Rikshems styrelse

26 oktober 2021 | 14:43 | Regulatorisk information

Vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2021 har Ulrica Messing lämnat sitt uppdrag som ledamot i Rikshems styrelse på egen begäran då hon utsetts till landshövding i Blekinge län.