Pressrum

Välkommen till Rikshems pressrum. Här hittar du pressmaterial och kontaktuppgifter. 

Peter Skeppström, press- och PR-ansvarig
Tel: 076-539 94 75 Växel: 010-70 99 200
e-post: peter.skeppstrom@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef
Tel: 070-687 18 57 Växel: 010-70 99 200
e-post: jennie.wolmestad@rikshem.se

Filtrera pressreleaser

november

Rikshems delårsrapport januari-september 2018

12 november 2018 | 07:30 | Regulatorisk information

Hyresintäkterna har ökat till 2 071 mkr (1 996). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,8 (4,7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 1 650 (2 244).

oktober

Rikshem rekryterar affärsutvecklingschef

04 oktober 2018 | 16:40 | Pressmeddelanden

Rikshems affärsutveckling förstärks med Adelina Mehra, idag projektutvecklingschef på Tobin Properties. Adelina blir affärsutvecklingschef på Rikshem med ansvar för bland annat utveckling av samhällsfastigheter samt Joint Ventures.

augusti

juli

Rikshem växer med förvärv av bostäder i Märsta

09 juli 2018 | 07:45 | Pressmeddelanden

Rikshem förvärvar två nyproducerade bostadsfastigheter innehållandes 135 lägenheter och utökar därmed sitt nuvarande bestånd i Sigtuna kommun.  Fastigheterna som är belägna i Märsta Port respektive Steningehöjden i Märsta förvärvas från Peab. 

Bostadsbrist ökar inflyttningen till Almedalen

01 juli 2018 | 13:30 | Pressmeddelanden

Dagens bostadsbrist får konsekvenser både i samhället och i Almedalen. Extrema bostadspriser under Almedalsveckan gör att endast väletablerade företag, organisationer och politiker har en given plats, förutsättningar att påverka och inte minst en bostad. För att belysa bostadens betydelse för samhällsutvecklingen kommer Rikshem att upplåta sitt eget boende i Visby till tre verksamheter med stora ambitioner men begränsade möjligheter att själva finansiera sin närvaro i Visby.  

juni

Rikshem förvärvar ytterligare samhällsfastigheter

28 juni 2018 | 07:30 | Pressmeddelanden

Rikshem växer inom samhällsfastigheter genom förvärv av två projektfastigheter belägna i Upplands-Bro respektive Staffanstorp. Förvärvet innefattar två vårdboenden som utvecklas av Odalen Fastigheter och totalt skapas 152 nya vårdlägenheter. Humana Omsorg har tecknat 15-åriga hyresavtal för fastigheterna.

Skapar över 150 sommarjobb för ungdomar

18 juni 2018 | 08:30 | Pressmeddelanden

Ungdomar boende i Rikshems bostadsområden får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom företagets sommarjobbsprojekt. Totalt kommer 156 ungdomar att jobba i Rikshems områden i sommar.

Rikshem förvärvar nyproducerad fastighet i Ale

13 juni 2018 | 07:30 | Pressmeddelanden

Rikshem utökar sitt bestånd i Ale kommun med en nyproducerad samhällsfastighet om totalt 7 300 kvm, fördelat på vårdboende och seniorbostäder. Rikshem förvärvar fastigheten av Skanska till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 310 miljoner kronor.

maj

Rikshem anställer projektchef

29 maj 2018 | 07:30 | Pressmeddelanden

Rikshem har rekryterat Elin Sjöstrand som Chef Projekt. Elin har en gedigen erfarenhet från både fastighets- och byggbranschen och kommer närmast från Riksbyggen där hon innehaft dubbla roller som Regionchef Bostad Öst samt tf Produktionschef inom affärsområdet bostad. 

Rikshems studentbostäder till Bostad Luleå

28 maj 2018 | 15:45 | Pressmeddelanden

Rikshem har tecknat samarbetsavtal med Bostad Luleå som kommer att förmedla Rikshems studentbostäder på orten. Därmed blir Rikshem det första privata bostadsbolaget i Luleå att förmedla sina studentbostäder via Bostad Luleå.  

Rikshem växer i Kalmar – 221 nya lägenheter

03 maj 2018 | 06:30 | Pressmeddelanden

Rikshem utökar sitt bestånd i Kalmar med två projektfastigheter om totalt 221 hyresrättslägenheter i Kalmars nya stadsdel Snurrom. De första lägenheterna står klara under året och uthyrningen startar redan under maj.

april

Rikshem ökar valfriheten för hyresgäster i Malmö & Helsingborg

18 april 2018 | 12:16 | Pressmeddelanden

Hyresgäster hos Rikshem i Helsingborg och Malmö får möjlighet att själva välja sina digitala tjänster från konkurrerande leverantörer när Rikshem installerar en modern lösning för öppet nät i alla sina fastigheter.   

mars

Rikshems årsredovisning för 2017 publicerad

29 mars 2018 | 08:00 | Regulatorisk information

Rikshem har publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2017. Års- och hållbarhetsredovisningen finns bifogad samt tillgänglig på Rikshems hemsida, www.rikshem.se.

Ny ledamot i Rikshems styrelse

29 mars 2018 | 08:00 | Regulatorisk information

Pernilla Arnrud Melin har utsetts till ny ledamot i Rikshem AB (publ)s styrelse.