Körfältet

Vi vill satsa på att utveckla våra fastigheter i Körfältet och skapa fler bostäder genom nyproduktion av hyresrätter. Vårt mål är att med en genomtänkt sammansättning av lägenheter i de nya husen utöka utbudet av olika lägenhetsstorlekar i området.

Rikshem äger idag 457 lägenheter och tillhörande garagelängor i Körfältet. Området byggdes på slutet av 60-talet till början av 70-talet, invigdes 1973 och beskrevs då som Jämtlands första genuina förort.

Rikshems utvecklingsidé består av tre nya byggnader med cirka 160 bostäder och tillhörande bostadsgård, på del av parkeringsytorna mellan befintliga byggnader och skogsridån i söder. Utvecklingsidén innebär även en förflyttning och modernisering av parkeringsytorna.

Körfältet

Kommun
Östersund
Område
Körfältet
Boendeform
Hyresrätter
Status
Detaljplaneprocess pågår hos Östersund kommun.
160 nya hyresrätter

Vad händer nu?

Vi har ansökt om en ny detaljplan för att pröva vår utvecklingsidé om nyproduktion i Körfältet. Östersunds kommun har beslutat om positivt planbesked till att pröva vår idé och detaljplaneprocessen beräknas starta hösten 2021. Detaljplanearbete brukar normalt ta cirka 2 år och görs för att pröva förutsättningarna för utveckling av området.

Arbetet drivs av kommunen, utifrån en lagstadgad process enligt Plan- och bygglagen (PBL). Under resans gång kommer det att anordnas ett allmänt samråd om detaljplanen, där du som invånare får komma med synpunkter på planerna.

Detta arbete är ännu i en tidig planeringsfas - en byggstart förutsätter att en ny detaljplan medger byggnationen. Byggstart kan därför ske först efter att detaljplanen är klar, om cirka två år.  

I närheten

Rikshem i Östersund

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Östersund är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Ledigt just nu.