Körfältet

Vi vill satsa på att utveckla våra fastigheter i Körfältet och skapa fler bostäder genom nyproduktion av hyresrätter. Vårt mål är att med en genomtänkt sammansättning av lägenheter i de nya husen utöka utbudet av olika lägenhetsstorlekar i området.

Rikshem äger idag 457 lägenheter och tillhörande garagelängor i Körfältet. Området byggdes på slutet av 60-talet till början av 70-talet, invigdes 1973 och beskrevs då som Jämtlands första genuina förort.

Rikshems utvecklingsidé består av fyra nya byggnader med cirka 130 bostäder och tillhörande bostadsgård, på del av parkeringsytorna mellan befintliga byggnader och skogsridån i söder. Utvecklingsidén innebär även en förflyttning och modernisering av parkeringsytorna.

Körfältet

Kommun
Östersund
Område
Körfältet
Boendeform
Hyresrätter
Status
Detaljplaneprocess pågår hos Östersund kommun.
130 nya hyresrätter

Vad händer nu?

Vi arbetar nu aktivt med Östersunds kommun för att pröva vår idé i en detaljplaneprocess som beräknas vara klar under 2023. 

Detaljplaneprocessen drivs av kommunen, utifrån en lagstadgad process enligt Plan- och bygglagen (PBL). Under processens gång kommer det att anordnas ett allmänt samråd om detaljplanen, där du som invånare får komma med synpunkter på planerna.

Detta arbete är ännu i en tidig fas - en byggstart förutsätter att en ny detaljplan medger byggnationen. Byggstart kan därför ske först efter att detaljplanen är klar, om cirka två år.  

I närheten

Rikshem i Östersund

Vid frågor om våra områden eller lägenheter i Östersund är du välkommen att kontakta oss. För lediga lägenheter se Ledigt just nu.