Körfältet

Körfältet i Östersund

Vi vill utveckla Rikshems fastigheter i Körfältet i Östersund och skapa fler bostäder genom nyproduktion av hyresrätter. Vårt mål är att utöka utbudet av olika lägenhetsstorlekar med en genomtänkt sammansättning av lägenheter i de nya husen i området.

Rikshem äger i dag 457 lägenheter och tillhörande garagelängor i Körfältet i Östersund. Området ligger cirka tre kilometer öster om stadskärnan och byggdes i slutet av 1960-talet fram till början av 1970-talet. När området invigdes 1973 beskrevs det som Jämtlands första genuina förort. I området bor cirka 3 000 invånare, de flesta i bostadsrätter.

Utveckling i Körfältet

Rikshem vill utveckla Rikshems fastigheter i Körfältet. Utvecklingsidén är att uppföra fyra nya byggnader med cirka 130 bostäder och tillhörande bostadsgård. Nybyggnationen är tänkt att uppföras på del av parkeringsytorna mellan befintliga byggnader och skogsridån i söder. Utvecklingsidén innebär även en förflyttning och modernisering av parkeringsytorna.

 

Illustration: Skissbild Körfältet

 

Vad händer nu i Körfältet?

Vi arbetar nu aktivt med Östersunds kommun för att pröva vår idé i en detaljplaneprocess som beräknas vara klar under 2023. 

Detaljplaneprocessen drivs av kommunen, utifrån en lagstadgad process enligt Plan- och bygglagen (PBL). Under processens gång kommer det att anordnas ett allmänt samråd om detaljplanen. Du som invånare i Östersund är välkommen att komma med synpunkter på planerna.

Tidig fas

Detta arbete i Körfältet i Östersund är ännu i en tidig fas. En byggstart förutsätter att en ny detaljplan medger byggnationen. Byggstart kan därför ske först efter att detaljplanen är klar om några år.  

Utveckling av området

Detta arbete i Körfältet i Östersund är ännu i en tidig fas. En byggstart förutsätter att en ny detaljplan medger byggnationen. Byggstart kan därför ske först efter att detaljplanen är klar om några år.  

Kommun:
Östersund
Område:
Körfältet
130 antal lägenheter

Kontakta Rikshem i Östersund

Storgatan 26 1tr
831 30 Östersund

Besökstider tisdagar kl 9.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00.

Tel: 010-70 99 200

E-post: info.ostersund@rikshem.se

Hyacinten Östersund