Telestaden_Mårbackastråket

Telestaden

Med 2 000 blivande hem är Telestaden ett av Stockholms största bostadsprojekt. Här utvecklar vi tillsammans med Ikano Bostad en ny stadsdel mitt i det nya Farsta. 

Farsta ska förändras och tusentals bostäder ska byggas. Mitt i det nya Farsta finns Telestaden, en ny stadsdel i det kontorsområde som länge tillhört Televerket. Telestaden ska bli en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som kontor, skolor, förskolor, idrottshall, äldreboende och kultur. Redan idag finns flera verksamheter i området. Bland annat dansstudion Ccap,  konstnärskollektivet Konstverket, Flex Fitness, äldreboendet Attendo Mårbackagatan samt Polismyndigheten. 

Detaljplan för den första etappen bostäder

Detaljplanen för den första bostadsetappen i Telestaden vann laga kraft i juni 2022. Planen omfattar 460 bostäder i de välkända skivhusen längs Nynäsvägen, som tidigare varit Televerkets kontor. I den före detta matsalen skapas en förskola och skola. Nästa steg är att starta arbeten runt infrastruktur och därefter kommer bostäder, skola och förskola börja byggas. 

 

Mårbackagatan
Vy från Nynäsvägen

 

Telestaden i Farsta

Telestaden ligger några få minuters promenad från Drevvikens strand, pendeltåget och Farsta centrum. I centrum ansluter tunnelbanans gröna linje, medan bussförbindelserna finns i direkt anslutning till bostäderna.

Telestaden kommer att bli en levande stadsdel, där förskolor och skolor blandas med ett rikt kulturliv och handel. Läs mer om Telestaden på www.telestaden.se

Hyresrätter kommer att förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm.

En ny stadsdel på klassisk mark

Ambitionen med Telestaden är att skapa en modern och varierad stadsdel med bevarande av kulturhistoriska värden - ett dynamiskt område som byggs på respekt för historien men också på mod att prova nya lösningar för att utvecklas i takt med tiden.

Kommun:
Stockholm
Område:
Farsta
2000 nya bostäder

Telestaden

Frågor Telstaden

Tel: 010-70 99 200

E-post: info@rikshem.se

S Bild Marbackastraket Mot Oster