Telestaden

Med 2 000 blivande hem är Telestaden ett av Stockholms största bostadsprojekt. Här utvecklar vi tillsammans med Ikano Bostad en ny stadsdel mitt i det nya Farsta. 

Tusentals bostäder i Telestaden

Farsta ska förändras och tusentals bostäder ska byggas. Mitt i det nya Farsta finns Telestaden, en ny stadsdel i det kontorsområde som länge tillhört Televerket. Telestaden ska bli en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som kontor, skolor, förskolor, idrottshall, äldreboende och kultur. Redan idag finns flera verksamheter i området. Bland annat dansstudion Ccap,  konstnärskollektivet Konstverket, Flex Fitness, äldreboendet Attendo Mårbackagatan samt Polismyndigheten. 

Detaljplan för den första etappen bostäder

Detaljplanen för den första bostadsetappen i Telestaden vann laga kraft i juni 2022. Planen omfattar 460 bostäder i de välkända skivhusen längs Nynäsvägen, som tidigare varit Televerkets kontor. I den före detta matsalen skapas en förskola och skola. Nästa steg är att starta arbeten runt infrastruktur och därefter kommer bostäder, skola och förskola börja byggas. 

Telestaden i Farsta

Telestaden ligger några få minuters promenad från Drevvikens strand, pendeltåget och Farsta centrum. I centrum ansluter tunnelbanans gröna linje, medan bussförbindelserna finns i direkt anslutning till bostäderna.

Telestaden kommer att bli en levande stadsdel, där förskolor och skolor blandas med ett rikt kulturliv och handel. Läs mer om Telestaden på www.telestaden.se

Hyresrätter kommer att förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm.

1/6 Mårbackagatan
2/6 Mårbackaparken
3/6 Mårbackastråket mot väster
4/6 Mårbackastråket mot öster
5/6 Teletorget
6/6 Ågesta broväg

Intresseanmälan Telestaden

Registrera dig i formuläret nedan för att göra din intresseanmälan för bostadsrätterna i Telestaden. Var noga med att uppge namn, e-postadress och telefonnummer.

Observera att intresseanmälan inte är bindande.

Personuppgiftsbehandling
Integritet är viktigt för oss. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss och våra partners för att vi ska kunna kontakta dig angående våra nybyggda lägenheter. Undvik att skriva in personuppgifter kopplade till personnummer, brott, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning. Läs mer om personuppgiftsbehandling inom Rikshem på rikshem.se/dataskydd.

Det har uppstått 0 fel i formuläret

Vänligen kolla igenom felen och åtgärda dessa delar. Skicka sen in formuläret på nytt.

    Du måste ange e-post och/eller telefonnummer

    Frågor?

    Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:
    David Modén, fastighetsutvecklare