Gränby 1603

Energiprojekt i Gränby

För att effektivisera energianvändningen i Gränby och skapa ett bättre inomhusklimat genomförs just nu ett energiprojekt i området. Arbetet startades i mitten av maj 2023 och är beräknat att vara klart till hösten 2024. Det är vår entreprenör Enstar som utför arbetet.

I ett första steg påbörjas borrning för bergvärmen. Borrning sker inom ett område i taget och tar cirka nio veckor per område. Du kan komma att bli störd under arbetet. Vi arbetar självklart för att du som hyresgäst inte ska påverkas allt för mycket. När arbetet är klart inom respektive område kommer marken att återställas.

Ambitionen är att uppgradera energistandarden i fastigheten du bor i till modernt skick och hållbarhet långt in i framtiden. För dig som boende hos Rikshem kommer det märkas genom att inomhusklimatet blir både stabilt och märkbart förbättrat. Vi borrar just nu för bergvärme. Vi förstår att det påverkar dig. Arbetet är planerat så att borrtiden tar halva tiden mot vad ett projekt av den här storleken normalt tar. Detta för att vi inte vill att du störs i onödan.

Så här genomförs energiprojektet

För att ta del av filmen klicka på den lila playknappen.

Borrningsarbeten

Borrningen genomförs måndag till fredag mellan klockan 07.00-19.00.

Inga arbeten kommer att pågå under julveckan, vecka 52.

Avvikande tider för borrning

Borrning kan komma att avslutas tidigare men även senare än klockan 19:00. Detta eftersom ett påbörjat borrhål behöver göras klart. Det går inte att avbryta mitt i då det riskerar göra att borrhålet inte kan användas. Vi hoppas på överseende om arbetet skulle behöva fortsätta efter klockan 19:00.

Karta över borrningsområdena

Bildbeskrivning: Kartan visar de fyra olika etapperna för borrning i området. Klicka på bilden för större vy.

I Gränby genomför vi nu ett av Sveriges största energiprojekt.

—Vi borrar över 70 km för bättre inomhusklimat. Det motsvarar en resa mellan Uppsala och Stockholm.

Varför energiprojekt?

Vi genomför detta energiprojekt för att du som hyresgäst ska få ett bättre inomhusklimat. Samtidigt minskar vi energianvändningen i området och framtidssäkrar energisystemet i fastigheterna.

Bättre för klimatet

Inom projektet kombinerar vi flera energiåtgärder, såsom bergvärme, solceller, modernisering av fjärrvärmen och ventilation. Bergvärme borrar vi för i marken och solceller installeras på taken.

Geoenergi (bergvärme)

En del av energiprojektet innefattar geoenergi. Geo är ett samlingsnamn för den energi som i huvudsak kommer från solen och som lagras under markytan. Vi borrar cirka 230 hål, 300 meter ned i marken, totalt drygt 7 mil. Det motsvarar en resa mellan Uppsala och Stockholm.

Solceller, fjärrvärme och ventilation

Vi installerar cirka 2 300 solpaneler med en total elproduktion som motsvarar cirka 40 villors årsförbrukning.

Vi bygger om centralerna för fjärrvärme så att de kombineras med bergvärme. Detta för ökad flexibilitet och en mer energieffektiv fastighet.

Genom projektet förbättras ventilationen för mer energieffektivitet och jämnare temperatur i lägenheterna.