Gränby 8665

Renovering badrum

På Albert Engströmsgatan 2A-2G planeras nu en renovering av badrummens tätskikt. Det innebär att befintligt badrum rivs och ersätts med nya och moderna materialval.

Som fastighetsägare tar vi hand om våra hus och ser till att de är i gott skick. Nu har badrummens ytskikt, klinker och kakel, i huset på Albert Engströmsgatan 2A-2G, blivit gamla och vi planerar för att renovera samtliga badrum i fastigheten. Renoveringen gör att vi kan att minska risken för vattenskador i  lägenheten och i huset. 

Vad innebär renoveringen?

Renoveringen av badrummen innebär att befintligt badrum rivs och ersätts med nya och moderna ytskikt. Vi gör detta då tätskikten i badrummen har en begränsad livslängd. För att säkra och minimera risken för vattenskador renoveras och moderniseras badrummet.

När påbörjas renoveringen?

Vi kommer att renovera totalt 74 lägenheter och arbetet kommer att ske i etapper med ett trapphus i taget. Vi planerar att påbörja renoveringen under våren 2024. Du som hyresgäst kommer självklart att få mer information och en tidplan över när just du kommer att påverkas. Tidplanen är preliminär och i dagsläget inte fastställd.

Vi renoverar för modernare och tryggare hem

Samtliga lägenheter får nyrenoverade badrum med klinkergolv och helkaklade väggar.

Kommun:
Uppsala
Område:
Gränby
Adress:
Albert Engströmsvägen 2A-2G
Boendeform:
Hyresrätt
74 antal lägenheter

Uppsala ombyggnadssamordnare

Ombyggnadssamordnare

Tel: 010-70 99 200

E-post: ombyggnad.uppsala@rikshem.se

Gränby 8665