Gränby 8674 (1)

Nu gör vi fint på våra gårdar i Gränby

Vi på Rikshem vill att våra områden ska vara attraktiva och tillgängliga med bra mötesplatser. När fler använder våra gårdar och rör sig mellan dem, bidrar det till ökad trygghet och trivsel i området. Utemiljöarbetet vi nu genomför i Gränby innebär att vi skapar nya planteringar och fler ytor för återhämtning och lek.

Vi påbörjar arbetet med utemiljön ett område i taget, enligt kartan nedan. Vi är måna om att arbetet genomförs i en trygg och säker miljö. Därför kommer varje yta stängslas in.

 

Kartan visar vilka gårdar som ingår i det första området.

Det är vår entreprenör Sh Bygg, sten och anläggning, som utför dessa arbeten i utemiljön. Entreprenören använder en mindre hjulgrävare, vilket under arbetet kan upplevas som störande i form av ljud och buller. Arbetet i området startade vecka 26 år 2023. Projektet pausades under vintern men har nu återupptagit arbetet och löper på fram till sommaren 2024.

Tidplan

27 mars: Förberedande arbeten för område 4. För att ge plats åt möbler, plantering och nya buskar kommer trädfällning samt beskärning att genomföras. 

13 mars: Fortsatt arbete pågår i område 3. De återstående gårdarna i område 1 och 2 inväntar eventuella justeringar som kommer ske under våren.

15 februari: Vi påbörjar arbete även i område 3.

8 december: Vi fortsätter med att färdigställa arbeten gällande det sista montaget av möbler, skärmväggar och cykeltak. I vår kommer färdigställande att ske såsom de sista planteringarna.

10 november: Montering pågår av sittgrupper och skärmväggar. Plantering pågår av växter och träd. Rivning av cykeltak har påbörjats och nya kommer att byggas. 

20 oktober: Arbetet löper på och vi har påbörjat plantering på flera gårdar. Vi förbereder också för montage av sittgrupper.

Byggnadsarbeten pågår:
Måndag-fredag, klockan 07:00-16:00.

Visionsbild för utemiljöerna i området.