Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Inom Rikshem arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Rikshem AB (publ) med organisationsnummer 556709-9667 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs inom helägda dotterbolag.

Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Informationsdokumenten nedan beskriver personuppgiftsbehandlingen gällande olika kategorier av personer.

Rikshems dataskyddsombud

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Rikshem kan du vända dig till Rikshems dataskyddsombud.