Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem vill bygga 600 ungdomslägenheter på Lidingö

sep 19, 2013 14:53 - Pressmeddelande

Rikshem har inlett en dialog med Lidingö kommun om både påbyggnad av befintliga hus och förtätning för att kunna bygga 600 ungdomsbostäder i Käppala.

Rikshem har inlett en dialog med Lidingö kommun om både påbyggnad av befintliga hus och förtätning för att kunna bygga 600 ungdomsbostäder i Käppala.

- Det är en stor efterfrågan på ungdomsbostäder i Stockholm och vi tycker att Lidingö med sin närhet till centrala Stockholm och de behov som redan finns på ön är en jättebra plats för nya ungdomsbostäder, säger Krister Karlsson, planchef på affärsutveckling Rikshem.

Käppala har ena foten i Stockholm och den andra i skärgården. Med 9,5 km till Stockholms centralstation och 0,6 km till skärgårdsbåtarna erbjuder Käppala en miljö som ger möjlighet för både yngre och äldre att bo kvar genom blandade upplåtelseformer och ökad tillgänglighet.

Visionen är att skapa inbjudande och trygga kvartersgårdar på mark som redan är i anspråk för bostäder och som i sin tur ger både kommunal och privat service möjlighet att växa.

- Fördelen med att bygga ungdomsbostäder i Käppala är att det leder till ökad turtäthet för Lidingöbanan, men att det inte kommer att belasta vägen med mer trafik än vad den är anpassad för i dag, säger Krister Karlsson, planchef på affärsutveckling Rikshem.

 

Dokument

PDF (pdf)