Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Effektivare förvaltning och energieffektiviseringar långsiktig bas för Rikshems goda resultat

feb 07, 2014 08:00 - Pressmeddelande

Rikshems hyresintäkter uppgick till 1 485 Mkr (1 277) och driftnettot uppgick till 796 Mkr (695) under 2013. Förvaltningsresultatet för perioden var 203 Mkr (137).

Rikshem erbjöd ca 80 ungdomar jobb under sommaren som ett led i sitt engagemang i socialt ansvarstagande. Dessutom investerade Rikshem i Mentor Sverige och Jobblotsen Sverige med inriktningen att stödja unga och arbetslösa.

Under året slutfördes första etappen i Rikshems ombyggnadsprojekt i Gröna Gränby om totalt 1 mdkr.

- Rikshem är idag ett av landets största privata bostadsbolag. Rikshem fortsätter sitt idoga arbete att kombinera sociala investeringar med effektivare förvaltning. Därför är vi särskilt glada att vi gör ett bra förvaltningsresultat och kan investera i ungdomar och göra stora investeringar i energieffektivisering, säger Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem.

Värdeförändringar på Rikshems fastigheter uppgick till 1233 Mkr (325) och på finansiella instrument till 253 Mkr (-73). Totalresultatet för perioden var 1 456 Mkr (321). Marknadsvärdet för Rikshems fastighetsbestånd uppgick till 20 009 Mkr (16 153) per 2013-12-31.

- Värdeförändringar går upp och ner, men det viktiga är vår långsiktiga satsning på tillväxtområdena, säger Ilija Batljan, vice vd Rikshem.

 

Dokument

PDF (pdf)