Rikshem växer i Malmö

feb 11, 2015 06:45 - Pressmeddelande

​Rikshem AB förvärvar sex bostadsfastigheter i Malmö, med 135 lägenheter och en total uthyrbar area om 8 893 kvm. Säljare är det norska bolaget Svensk Boligutleie.

Rikshem AB förvärvar sex bostadsfastigheter i Malmö, med 135 lägenheter och en total uthyrbar area om 8 893 kvm. Säljare är det norska bolaget Svensk Boligutleie.

–Malmö är Sveriges tredje största stad och Rikshem förbereder en plattform för att kunna etablera sig som nationell allmännytta i Malmö. Därför är det mycket glädjande att vi kan fortsätta växa i Malmö, säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem.

Av de sex förvärvade fastigheterna ligger fyra i Möllevången, ett attraktivt område i Malmös innerstad, med ett rikt utbud av affärer, restauranger och kultur.

Rikshem äger sedan tidigare både vårdboende, hyresfastigheter och studentboende i Malmö-området, och genom detta förvärv tillförs till det befintliga beståndet ytterligare attraktiva fastigheter. Fastighetsbeståndet har förvaltats av Heimstaden och säljare är det norska bolaget Svensk Boligutleie.

– Förvärvet är helt i linje med våra ambitioner att fortsätta vår tillväxt i hög takt, säger Ilija Batljan.