Rikshem inleder samarbete med Läxhjälpen

mar 18, 2015 08:30 - Pressmeddelande

Rikshem har inlett ett samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen. I de områden där Rikshem äger fastigheter kommer företaget att stötta elever med skolarbetet med målet att eleverna ska komma in på gymnasiet.

– Jag föll direkt för Läxhjälpens verksamhet och Rikshem väljer därför att gå in som samarbetspartner till dem, säger Reza Yazdi, hållbarhetschef och ansvarig för CSR-frågor på Rikshem. Att stötta barn och ungdomar i våra områden och försöka hjälpa dem en bit på vägen i livet stämmer väl in på det samhällsansvar vi vill ta.

Rikshem har satt upp som mål att de inom ett år ska ha startat upp läxhjälpsgrupper för 100 elever. Den första gruppen för 15 elever är i full gång i Ronnaskolan i Södertälje och på tur står fler skolor på de orter där Rikshem verkar.

– Vår mission är att bli ”den nationella allmännyttan” och som sådan ska vi ta vårt ansvar för de boende i våra områden, menar Reza Yazdi. Det här är ett sätt där vi konkret kan gå in och stötta en verksamhet som ger resultat.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Stiftelsen samarbetar med skolan för att nå de elever som behöver hjälpen som mest.

– Varje företag som går in och finansierar en läxhjälpsgrupp möjliggör för fler unga att komma vidare i sin skolgång och minskar risken för att just dessa ungdomar hamnar utanför samhället, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Läxhjälpen. Därför är vi såklart väldigt glada att Rikshem har valt att samarbeta med oss - 100 nya elevplatser, det är fantastiskt värdefullt!

Mer information:
Reza Yazdi, hållbarhetschef Rikshem, 010-70 99 351, reza.yazdi@rikshem.se
Jenny Tirén Berg, pressansvarig Rikshem, 072-517 36 52, jenny.tiren-berg@rikshem.se

 

Om Läxhjälpen
Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper ungdomar med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever. 99 % av tidigare elever har höjt sina betyg och 84 % har nått gymnasiebehörighet.