Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem presenterar delårsrapport för januari-september 2015

nov 02, 2015 14:00 - Pressmeddelande

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-september 2015. Hyresintäkterna har ökat till 1 488 mkr (1 243), varav 2,2 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 729 mkr (345).

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-september 2015. Hyresintäkterna har ökat till 1 488 mkr (1 243), varav 2,2 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 729 mkr (345).

 

Koncernens hyresintäkter för perioden ökade med 245 mkr till 1 488 mkr (1 243). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 25 mkr eller 2,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Det totala driftnettot ökade till 897 mkr (718) , varav 6,4 procent för jämförbara fastigheter.

Resultatet efter skatt ökade med 384 mkr till 729 mkr (345).

Sammantaget uppgick värdeförändringen på fastigheter till 535 mkr (385), vilket motsvarar en tillväxt om 2,1 procent (1,9).

– Jag är mycket nöjd med att Rikshem fortsätter att leverera på en bra och stabil nivå, säger Jan-Erik Höjvall, vd på Rikshem.