Rikshem får markanvisning i Ulleråker, Uppsala

apr 13, 2016 15:25 - Pressmeddelande

Rikshem har tilldelats en av de två första markanvisningarna i Uppsalas nya stadsdel Ulleråker. Rikshem kommer tillsammans med Folkhem Trä och Arkitema utveckla och bygga cirka 120 lägenheter samt lokaler. Byggstart är planerad till sommaren 2017.

Rikshem har tilldelats en av de två första markanvisningarna i Uppsalas nya stadsdel Ulleråker. Rikshem kommer tillsammans med Folkhem Trä och Arkitema utveckla och bygga cirka 120 lägenheter samt lokaler. Byggstart är planerad till sommaren 2017.

Rikshem tror på blandade upplåtelseformer i samma område och kommer därför att bygga såväl hyresrätter som bostadsrätter i Ulleråker. Det första kvarteret kommer bestå av cirka 70 hyresrätter, cirka 10 bostadsrätter och ett LSS-boende. Det andra kvarteret kommer att byggstartas senare och innehålla cirka 40 bostadsrätter/äganderätter.

– När Ulleråker står färdigt kommer det vara en ny del av Uppsala, med butiker, restauranger, och arbetsplatser. Mellan 15 000 och 19 000 personer kommer kunna bo, arbeta, och leva i Ulleråker, det känns spännande att äntligen kunna påbörja byggandet och presentera de första byggföretagen, säger Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala (S).

– Ulleråker ska vara en social och ekologiskt hållbar stadsdel. Det stämmer väl överens med Rikshems profil och i Ulleråker kommer vi bland annat att lämna 10 procent av hyresrätterna till Uppsala kommun för bostadssociala ändamål. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara med och förverkliga Uppsala kommuns vision för ett av landets största byggprojekt, säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, Rikshem.

Husen i de båda kvarteren kommer att byggas i trä vilket ger en mindre klimatpåverkan än traditionella stål- och betonghus. Dels genom mindre koldioxidutsläpp under uppförandet och dels genom att trä binder koldioxid under hela byggnadens livslängd.