Rikshem presenterar delårsrapport för januari-mars 2016

apr 28, 2016 14:00 - Pressmeddelande

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2016. Hyresintäkterna har ökat till 588 mkr (480), varav 3,0 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 224 mkr (109).

Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2016. Hyresintäkterna har ökat till 588 mkr (480), varav 3,0 procent för jämförbara fastigheter. Resultat efter skatt uppgick till 224 mkr (109).

 

– Rikshem levererar fina siffror för årets första kvartal, vilket är mycket glädjande. Jag är också glad att ägarna och Rikshems styrelse tydligt har uttryckt att man står fast vid den tidigare strategin för Rikshem och målet att växa till 50 mdkr. Det innebär att vi som tidigare kommer att fortsätta förvalta våra 26 000 lägenheter, förädla beståndet genom fastighetsutvecklingsprojekt och förvärva nya bostäder och samhällsfastigheter på tillväxtorter, säger Sven-Göran Svensson, tf vd, Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 588 mkr (480)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,0 procent (2,9)
  • Driftnettot ökade till 319 mkr (250)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftnettot med 7,4 procent (3,6)
  • Förvaltningsresultat om 231 mkr (110)
  • Resultatet för perioden var 224 mkr (109)
  • Fastighetsbeståndets värde 34 335 mkr (32 009)

Läs hela delårsrapporten på rikshem.se

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 klockan 14:00.