Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Aktieägartillskott på 600 mkr till Rikshem

jun 23, 2016 13:00 - Pressmeddelande

Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF, har genom ett aktieägartillskott tillskjutit 600 mkr till Rikshem. Aktieägartillskottet går via ägarbolaget Rikshem Intressenter AB.

Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF, har genom ett aktieägartillskott tillskjutit 600 mkr till Rikshem. Aktieägartillskottet går via ägarbolaget Rikshem Intressenter AB.

Aktieägartillskottet lämnas för att finansiera förvärv samt investeringar i nyproduktion och ombyggnation som Rikshem tillträder respektive påbörjar under 2016.

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni 2016 klockan 13:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO Rikshem, 010-70 99 246, hans.ragnarsson@rikshem.se