Rikshem.se använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Jag vill läsa mer.

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar Telestaden

jun 09, 2016 10:30 - Pressmeddelande

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3 000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Rikshem och Ikano Bostad utvecklar 3 000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd beslutade tidigare i år att inleda detaljplanearbete för det område i Farsta (Burmanstorp 1) som ägs av Rikshem och Ikano Bostad och som hittills bestått av kontor för Telia. I beslutet ingår även kommunalt anslutande mark.

Rikshem och Ikanos Bostads vision är att på egen mark utveckla 3 000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Planområdet är cirka 200 000 kvadratmeter, eller cirka 30 fotbollsplaner stort, och tanken är att bygga en levande och hållbar stadsdel.

Telestaden har ett mycket bra läge nära såväl kommunikationer som handel, grönområden och vatten. Området är en viktig del i Tyngdunkt Farsta, Stockholm stads största exploateringsprojekt för söderort.

– Det är en stor tillgång för Farstaborna att området öppnas upp och att Farsta knyts närmare till Drevviken. Det bidrar till ett mer sammanhängande och tillgängligt Farsta, säger Maria Tognolina projektledare Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Förutsatt att detaljplaneprocessen går enligt plan kommer Rikshem och Ikano Bostad att påbörja bostadsproduktion 2018 med första inflyttning 2019. Plansamråd beräknas ske fjärde kvartalet 2016.

Läs mer på: www.telestaden.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem, 070-687 18 57 jennie.wolmestad@rikshem.se

Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef Ikano Bostad, 010-330 44 19, christian.dahlman@ikano.se